Immo Wettige AG, Wettingen - Firmenauskunft

De advocaten van Amerikaanse president Donald Trump probeerden maandag de dagvaarding voor inzage in zijn persoonlijke- en bedrijfsfinanciën tegen te houden. Volgens hen is de dagvaarding "niet steekhoudend en niet af te dwingen omdat het geen wettig doel heeft". [ec]

De advocaten van Amerikaanse president Donald Trump probeerden maandag de dagvaarding voor inzage in zijn persoonlijke- en bedrijfsfinanciën tegen te houden. Volgens hen is de dagvaarding submitted by Nerevariation to AlgemeenNieuws [link] [comments]

VUB-academici trekken naar Raad van State tegen de avondklok

Een jurist en een wetenschapsfilosofe gelieerd aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) trekken naar de Raad van State om de avondklok in ons land aan te vechten. Ze maken zich grote zorgen over het respect voor onze grondwet.
Het verzoekschrift van een twintigtal pagina's zal maandagmorgen vertrekken naar de Raad van State. Daarin eisen jurist Jan De Groote (31) en wetenschapsfilosofe Karin Verelst (55) dat het hoogste rechtscollege van ons land zich dringend uitspreekt over het gebruik van de avondklok in de strijd tegen het coronavirus.
"Niet omdat we tegen maatregelen zijn om het virus te bestrijden", zegt De Groote. Maar een avondklok, dat laat onze grondwet volgens Verelst en De Groote simpelweg niet toe. "Wij kunnen in België niet de noodtoestand uitroepen, zoals in Frankrijk. Artikel 187 stelt dat de grondwet noch geheel, noch ten dele kan worden geschorst."
De Groote vindt dat er genoeg alternatieven zijn om maatregelen te nemen zonder fundamentele grondrechten van de bevolking te schenden. "Een samenscholingsverbod bereikt hetzelfde en is wel wettig. Het is een beperking van uw vrijheid, geen vrijheidsberoving. Dat is een wezenlijk verschil. Het eerste is grondwettelijk, het tweede niet."
Tegelijk met het verzoekschrift lanceren de academici een online campagne met een open brief op de website geenvodjepapier.be. Daar kunnen burgers die akkoord zijn de brief binnenkort mee ondertekenen. (Belga)
submitted by GudrunPausewangPang to Belgium2 [link] [comments]

10-21 00:47 - 'I think you might be able to guess why there are no official numbers on sans papiers. The figure of 150,000 is an estimate - [here's where it comes from]. / I'm interested, though - how many sans papiers would you es...' by /u/JaneOstentatious removed from /r/belgium within 808-818min

'''
I think you might be able to guess why there are no official numbers on sans papiers. The figure of 150,000 is an estimate - [here's where it comes from]1 .
I'm interested, though - how many sans papiers would you estimate are living and working in Belgium?
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: JaneOstentatious
1: s*m**lev*n*sopbouwb*u*se*.be/fs*t***ieschets-van*m*nsen-zo*d*r-wettig-ve*b*ijf-in*b*l*ie-cij*e*s*l*venso**t*n*ighe*en-**-*el*idstende**en/#_ftn2
Unknown links are censored to prevent spreading illicit content.
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Crazy Corona: welke rare sprongen heb jij mensen al zien maken?

Corona is verschrikkelijk vervelend voor iedereen en we vrezen voor het leven van onze families en vrienden die ermee besmet zijn. Daar gaan we allemaal op onze eigen manier mee om. De één wat verstandiger dan de ander.
Het wc papier is niet aan te slepen, dus openbare toiletten worden ook al leeggeroofd. Het tankstation waar ik kom was al drie keer deze week al z'n rolletjes kwijt, werd mij verteld.
Laatst zag ik iemand in een flatgebouw alle deuren met haar schoen openen, en zelfs de liftknop kreeg een mooie trap.
Een kassamedewerker bij de lokale supermarkt vertelde keurig aan de klant dat een pinbetaling de voorkeur had, indien mogelijk. Wat resulteerde in een snauw dat muntgeld ook een wettig betaalmiddel was. De kassamedewerker probeerde nog uit te leggen dat dit het punt niet was, maar al snel werd duidelijk dat de klant hier geen boodschap aan had.
Kortom, mensen doen 'begrijpelijk' rare dingen in angstige tijden, maar sommige mensen gaan toch wel erg ver. Welk gedrag of ervaring heeft jullie tot nu toe nog het meest verbaasd?
Edit: spelfoutjes
submitted by Alphagaia-reddit to thenetherlands [link] [comments]

08-05 14:15 - 'En dat was niet de enige problematische case die u aan de ministers signaleerde? / Lipszyc: Een ander voorbeeld gaat eveneens over de luchthaven van Zaventem. Een veiligheidsagent van een luchtvaartmaatschappij werd g...' by /u/krijgnog5eurovanje removed from /r/belgium within 5-15min

'''
En dat was niet de enige problematische case die u aan de ministers signaleerde?
Lipszyc: Een ander voorbeeld gaat eveneens over de luchthaven van Zaventem. Een veiligheidsagent van een luchtvaartmaatschappij werd gearresteerd omdat hij een verboden wapen op zak had - een mes verborgen in een creditcard. Daarna behield hij nog anderhalf jaar zijn positieve veiligheidsadvies, zelfs nadat hij door de rechtbank veroordeeld was.
Nog een ander voorbeeld gaat over een militair. Tijdens een huiszoeking bij hem troffen speurders 100 kilogram munitie, 32 granaten, gestolen wapens en 1 kilo TNT aan. De man bleek een echte wapenfreak. Ook hij kon daarna 18 maanden zijn positieve veiligheidsadvies behouden. En zo kan ik wel even doorgaan.
Hoe reageerden de ministers toen u die zaken aankaartte?
[link]1 Goffin was verbijsterd. Ga de slachtoffers van de aanslagen in Brussel maar eens uitleggen dat de vriendin van een van de vermeende daders nog altijd op de luchthaven werkt. Onvoorstelbaar. Mocht je dat in een filmscript schrijven, je zou niet serieus genomen worden. Goffin heeft binnen de Nationale Veiligheidsoverheid - waarvoor hij als minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is - onmiddellijk een werkgroep opgericht.
Bij een militair vonden ze gestolen wapens, munitie, granaten en TNT. Hij kon nog 18 maanden zijn positieve veiligheidsadvies behouden.
Aan het begin van de lockdown klonk in de 007-wandelgangen dat Russische inlichtingendiensten opmerkelijk actief waren in België. Klopt dat?
Lipszyc: Ik deel uw bezorgdheid over de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten op Belgisch grondgebied. Dat is een echte zorg. Ze zijn steeds meer aanwezig, hebben steeds meer middelen, en proberen de structuren van de staat te verzwakken.
U startte zelfs een onderzoek om na te gaan hoe onze eigen inlichtingendiensten omgaan met het risico van mogelijke infiltratie.
Lipszyc: Sommigen hebben dat verkeerd voorgesteld door te beweren dat buitenlandse spionnen in de Belgische diensten zouden zijn geïnfiltreerd. Kijk, wij onderzoeken de werkwijzen die onze inlichtingendiensten intern toepassen om de betrouwbaarheid van hun medewerkers te garanderen. De loopbaan van een inlichtingenofficier kent drie fasen: eerst wordt hij aangeworven, vervolgens heeft hij een professioneel leven, en ten slotte verlaat hij de dienst met een zekere kennis. Tijdens elk van die drie fasen moet je nagaan of die persoon betrouwbaar is.
Stel dat een ADIV-medewerker in Congo of Rwanda een prostituee bezoekt. Maakt dat hem kwetsbaar?
Lipszyc: We zijn geïnformeerd over dossiers waarbij de veiligheidsmachtiging werd ingetrokken omdat er een risico bestond. Wanneer een persoon vatbaar is voor chantage, zou men hem kunnen vragen om inlichtingen over te maken. De intrekking van de machtiging is in dat geval gerechtvaardigd. Dat is precies het soort risico waarvoor diensten zich moeten wapenen.
Een medewerker van een Belgische inlichtingendienst blijkt aan een Chinese staatsuniversiteit te hebben gestudeerd. Een risico?
Lipszyc: Alleen wanneer hij of zij dat zou hebben proberen te verhullen. Een vergelijkbare case is dit: trouw je met een persoon uit een risicoland, dan moet je je hiërarchie daarover inlichten.
In 2016 sloot de ADIV een Memorandum of Understanding af met de Rwandese inlichtingendiensten. Dat was erg controversieel.
Lipszyc: We hebben ontdekt dat de ADIV daarvoor géén voorafgaande politieke goedkeuring had gevraagd. Nochtans vinden we dat onontbeerlijk, zowel voor formele als voor informele samenwerkingsovereenkomsten - slechts 15 procent van dat soort afspraken die de ADIV met buitenlandse partners sloot, werd op papier gezet.
Verder bleek dat de ADIV zijn Rwandese partner niet voorafgaand had geëvalueerd. Nochtans legt een ministeriële richtlijn dat op. Die evaluatie deed de ADIV pas later. Bovendien was ze te beknopt en onvoldoende gedocumenteerd.
Recent onderzocht u de opvolging van politieke mandatarissen door onze inlichtingendiensten. Wat blijkt daaruit?
Lipszyc: Tijdens de eerste vergaderingen met onze parlementaire begeleidingscommissie wilden verschillende parlementsleden - zowel van Vlaams Belang als van de PTB/PVDA - weten of zij zelf door Belgische inlichtingendiensten waren gevolgd. Zo is dat onderzoek begonnen. De wet beschermt momenteel drie beroepscategorieën in België: artsen, journalisten en advocaten. In andere landen worden parlementsleden beschermd, in België niet. Ze kunnen op twee manieren opduiken tijdens onderzoeken van inlichtingendiensten. Ofwel als slachtoffer, omdat er een poging wordt gedaan om hen te benaderen. Ofwel als deelnemer aan activiteiten die de staat kunnen bedreigen.
'De vorige Kamervoorzitter (Siegfried Bracke) heeft aan het federaal parket belastende informatie overgemaakt over één parlementslid.', Franky Verdickt 'De vorige Kamervoorzitter (Siegfried Bracke) heeft aan het federaal parket belastende informatie overgemaakt over één parlementslid.' © Franky Verdickt Duiken namen van politici vaak op in onderzoeken?
Lipszyc: In 2019 maakte de Staatsveiligheid 368 documenten op waarin de naam van een of meerdere mandatarissen vermeld staan. We hebben voorgesteld om voortaan twee keer per ambtstermijn een onderzoek uit te voeren naar zulke informatie. We zullen nagaan of de informatieverzameling wettig en proportioneel gebeurt en of alle procedures correct gevolgd zijn. Zo moeten de minister van Justitie en de premier worden geïnformeerd wanneer namen van politici opduiken.
Hoever gaan verdachte contacten van sommige politici?
Lipszyc: Het enige dat ik daarover kan zeggen, is dat de vorige Kamervoorzitter (Siegfried Bracke, N-VA, nvdr) aan het federaal parket belastende informatie heeft overgemaakt over één parlementslid.
Ligt het gevoelig dat in jullie begeleidingscommissie ook leden van PTB/PVDA en Vlaams Belang zitten, gelet op de aandacht van inlichtingendiensten voor extreemlinks en extreemrechts?
Lipszyc: In september zullen we aan het parlement verslag uitbrengen over de manier waarop onze inlichtingendiensten kijken naar rechts-extremisme. Het is duidelijk dat de partijen in onze begeleidingscommissie een politiek standpunt zullen innemen over zo'n verslag.
'''
Context Link
Go1dfish undelete link
unreddit undelete link
Author: krijgnog5eurovanje
1: Lipszyc:Philippe
submitted by removalbot to removalbot [link] [comments]

Universiteit eist deelname aan dataverzameling en biedt geen reiskostenvergoeding. Hoe gebruikelijk is dit?

Hoi Reddit,
Afgelopen weekend heb ik de onderstaande post in /juridischadvies gepost. Ik heb nog geen reactie van het LSVb gekregen, maar ben wel benieuwd naar ervaringen van anderen. Is het in jouw ervaring gebruikelijk dat je onderwijsinstelling dit van je verwacht? Ik twijfel namelijk enorm of ik me gewoon aanstel of dat ik een punt heb. Per persoon gaat het "maar" om een bedrag van tussen de 50 en 150 euro, maar aangezien het gaat over een onderzoek waar ieder jaar weer 40-80 studenten aan mee doen loopt het totaalbedrag toch wel snel op..
Hier het originele bericht:
Hoi Reddit,
Ik ben een masterstudente aan de UU. Voor het uitvoeren van mijn masterthesis moet ik gebruik maken van een bestaande database met onderzoeksdata. Als compensatie wordt verwacht dat ik 50-100 uur meewerk aan een ander dataverzamelingsproject. Allemaal prima, alleen ben ik (en met mij vele anderen) tegen mijn keuze/wil ingedeeld in een project waarbij er van je verwacht wordt dat je in 10 weken tijd al je dataverzameling voor dit project uitvoert. Nu is het niet alleen lastig zo veel tijd vrij te maken in een relatief korte periode, ook gaat dit best wel wat geld kosten.
Er wordt namelijk verwacht dat wij gedurende de week en in het weekend huisbezoeken afleggen bij aan het onderzoek deelnemende gezinnen. Hier wordt echter geen reiskostenvergoeding voor geboden. De onderzoeksleiders gaven aan "er van uit te gaan dat iedereen een studenten OV heeft" en zeggen "als je naar de Uithof komt ben je ook geld voor OV kwijt". Er werd vanuit de zaal wel gereageerd dat je niet kan verwachten dat masterstudenten nog een OV hebben en daarnaast werd er door een aantal mensen aangegeven dat er een verschil is tussen er voor kiezen om 2 keer per week naar de uithof te komen (vaste, ingecalculeerde kosten) en verplicht worden om 10 huisbezoeken te maken en hier extra, niet vooraf ingeplande, kosten door te maken. Hier werd echter niet op gereageerd door de onderzoeksleiders.
Naast dat ik het heel raar vind dat sommige onderzoeksprojecten wel reiskosten vergoeding aanbieden, vraag ik het me ook af of het weigeren van reiskostenvergoeding wel mag.
Uit deze publicatie van de onderwijsinspectie ( Als u studeert aan een universiteit of hogeschool, dan moet u collegegeld betalen. Dat collegegeld geeft u als student vervolgens wettelijk het recht op alle voorzieningen die noodzakelijk zijn om de studie te kunnen volgen en af te ronden. Instellingen mogen aan studenten géén andere verplichte bijdragen vragen. https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/mag-mijn-instelling-extra-kosten-verplicht-stellen-naast-collegegeld ) maak ik op dat het eisen van studenten dat ze op eigen kosten Nederland doorreizen, geen wettige eis is.
Klopt dit en hoe zit deze regelgeving precies? Enorm bedankt!
https://www.reddit.com/juridischadvies/comments/dacwbt/universiteit_eist_deelname_aan_dataverzameling_en/
submitted by muchosarmestudente to thenetherlands [link] [comments]

W0083: Wetswijziging ter afschaffing automatisch verlies Nederlanderschap

Wetswijziging ter afschaffing automatisch verlies Nederlanderschap

VOORSTEL VAN WET

Dekoul, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. Maakt bekend: Door de regering en de Staten-Generaal gezamelijk is, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, vastgesteld:

Artikel I

De Rijkswet op het Nederlanderschap wordt alsvolgt gewijzigd:
A - Meerderjarigen
Artikel 15; lid 1 komt te luiden:
Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren:
a. door het afleggen van een verklaring van afstand; 
Artikel 15; lid 2, 3 en 4, artikel 15A komen te vervallen.
 
B - Minderjarigen
Artikel 16; lid 1 komt te luiden:
Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren:
a. door het afleggen van een verklaring van afstand, indien hij de nationaliteit bezit van zijn vader, moeder of adoptiefouder als bedoeld in artikel 11, achtste lid; b. indien zijn vader of moeder het Nederlanderschap verliest ingevolge artikel 15, eerste lid, onder a; c. indien hij zelfstandig dezelfde nationaliteit verkrijgt als zijn vader of moeder. 
Voor de toepassing van de onderdelen b en c wordt onder vader of moeder mede verstaan de adoptiefouder aan wie de minderjarige het Nederlanderschap ontleent, en de persoon die mede het gezamenlijk gezag over de minderjarige uitoefent en aan wie hij het Nederlanderschap ontleent. De in onderdeel b bedoelde verklaring van afstand heeft geen rechtsgevolg dan nadat de minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en, op diens verzoek, de ouder die geen wettelijk vertegenwoordiger is, daarover zijn gehoord. Geen afstand is mogelijk indien het kind en die ouder daartegen bedenkingen hebben. De minderjarige die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, legt de verklaring van afstand zelfstandig af en kan daarin niet worden vertegenwoordigd.
Alle referenties naar vervallen subsecties van Artikel 16; lid 1 komen te vervallen.
Artikel 16A komt te vervallen.
 
C - Internationale verdragen
Het Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit wordt alsvolgt gewijzigd:
Hoofdstuk 1 komt te vervallen.
Alle referenties naar Hoofdstuk 1 komen te vervallen.

Artikel II

Deze Rijkswet treedt na bekrachtiging door de Staten-Generaal in werking.

Artikel III

Deze Rijkswet wordt aangehaald als: Wetswijziging ter afschaffing automatisch verlies Nederlanderschap.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te Enschede, 31-03-2020

Memorie van toelichting

Huidige situatie

Artikel 15
 1. Het Nederlanderschap gaat voor een meerderjarige verloren:
  a. door het vrijwillig verkrijgen van een andere nationaliteit;
  b. door het afleggen van een verklaring van afstand;
  c. indien hij tevens een vreemde nationaliteit bezit en tijdens zijn meerderjarigheid gedurende een ononderbroken periode van tien jaar in het bezit van beide nationaliteiten zijn hoofdverblijf heeft buiten Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, en buiten de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is, anders dan in een dienstverband met Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten dan wel met een internationaal orgaan waarin het Koninkrijk is vertegenwoordigd, of als echtgenoot van of als ongehuwde in een duurzame relatie samenlevend met een persoon in een zodanig dienstverband;
  d. door intrekking door Onze Minister van het besluit waarbij het Nederlanderschap is verleend, welke kan plaatsvinden, indien de betrokkene heeft nagelaten na de totstandkoming van zijn naturalisatie al het mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen;
  e. door intrekking door Onze Minister van het besluit waarbij de verkrijging van het Nederlanderschap is bevestigd, welke kan plaatsvinden, indien de vreemdeling als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder e, heeft nagelaten na de verkrijging van het Nederlanderschap het mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen.
 2. Het eerste lid, aanhef en onder a, is niet van toepassing op de verkrijger
  a. die in het land van die andere nationaliteit is geboren en daar ten tijde van de verkrijging zijn hoofdverblijf heeft;
  b. die voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf jaren in het land van die andere nationaliteit zijn hoofdverblijf heeft gehad; of
  c. die gehuwd is met een persoon die die andere nationaliteit bezit.
 3. De periode bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt geacht niet te zijn onderbroken indien de betrokkene gedurende een periode korter dan één jaar zijn hoofdverblijf in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten heeft, dan wel in de gebieden waarop het Verdrag betreffende de Europese Unie van toepassing is.
 4. De periode, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt gestuit door de verstrekking van een verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap dan wel van een reisdocument, Nederlandse identiteitskaart of vervangende Nederlandse identiteitskaart in de zin van de Paspoortwet. Vanaf de dag der verstrekking begint een nieuwe periode van tien jaren te lopen.
Artikel 15A
Voorts gaat het Nederlanderschap voor een meerderjarige verloren:
a. indien hij ten gevolge van een uitdrukkelijke wilsverklaring door naturalisatie, optie of herstel daarin de nationaliteit verkrijgt van een Staat die Partij is bij het op 6 mei 1963 te Straatsburg gesloten Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, nr. 4) en dit Verdrag dat verlies meebrengt. Het voorgaande is echter niet van toepassing indien die Staat tevens Partij is bij het Tweede Protocol tot wijziging van dat Verdrag (Trb. 1994, nr. 265) en de betrokkene behoort tot een van de categorieën, genoemd in artikel 15, tweede lid; b. indien hij ingevolge de op 25 november 1975 te Paramaribo gesloten Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname (Trb. 1975, nr. 132) de Surinaamse nationaliteit verkrijgt. 
Artikel 16 1. Het Nederlanderschap gaat voor een minderjarige verloren:
a. door gerechtelijke vaststelling van het ouderschap, erkenning, wettiging of adoptie door een vreemdeling, indien hij diens nationaliteit daardoor verkrijgt, of deze reeds bezit; b. door het afleggen van een verklaring van afstand, indien hij de nationaliteit bezit van zijn vader, moeder of adoptiefouder als bedoeld in artikel 11, achtste lid; c. indien zijn vader of moeder vrijwillig een andere nationaliteit verkrijgt en hij in deze verkrijging deelt of deze nationaliteit reeds bezit; d. indien zijn vader of moeder het Nederlanderschap verliest ingevolge artikel 15, eerste lid, onder b, c of d, of ingevolge artikel 15A; e. indien hij zelfstandig dezelfde nationaliteit verkrijgt als zijn vader of moeder. 
Voor de toepassing van de onderdelen c, d en e wordt onder vader of moeder mede verstaan de adoptiefouder aan wie de minderjarige het Nederlanderschap ontleent, en de persoon die mede het gezamenlijk gezag over de minderjarige uitoefent en aan wie hij het Nederlanderschap ontleent. De in onderdeel b bedoelde verklaring van afstand heeft geen rechtsgevolg dan nadat de minderjarige die de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt en, op diens verzoek, de ouder die geen wettelijk vertegenwoordiger is, daarover zijn gehoord. Geen afstand is mogelijk indien het kind en die ouder daartegen bedenkingen hebben. De minderjarige die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt, legt de verklaring van afstand zelfstandig af en kan daarin niet worden vertegenwoordigd.
 1. Het verlies van het Nederlanderschap, bedoeld in het eerste lid treedt niet in:
  a. indien en zolang een ouder het Nederlanderschap bezit;
  b. door het overlijden van een ouder na het tijdstip waarop krachtens het eerste lid het verlies van het Nederlanderschap zou intreden;
  c. indien een ouder als Nederlander is overleden vóór het tijdstip waarop krachtens het eerste lid het verlies van het Nederlanderschap zou intreden;
  d. indien de minderjarige voldoet aan artikel 3, derde lid, of artikel 2, onder a, van de wet van 12 december 1892 op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb.268), behoudens in het geval bedoeld in het eerste lid onder b;
  e. indien de minderjarige in het land van de door hem verkregen nationaliteit is geboren en daar ten tijde van de verkrijging zijn hoofdverblijf heeft, behoudens in het geval bedoeld in het eerste lid onder b;
  f. indien de minderjarige gedurende een onafgebroken periode van tenminste vijf jaren in het land van de door hem verkregen nationaliteit zijn hoofdverblijf heeft of gehad heeft, behoudens in het geval bedoeld in het eerste lid onder b; of
  g. indien in het geval in het eerste lid, onder e, bedoeld een ouder op het tijdstip van de verkrijging Nederlander is.
Voor de toepassing van de onderdelen a, b, c en g wordt onder een ouder mede verstaan de adoptiefouder als bedoeld in artikel 11, achtste lid, en de persoon die mede het gezamenlijk gezag over de minderjarige uitoefent en aan wie hij het Nederlanderschap ontleent.
Artikel 16A
Voorts gaat het Nederlanderschap voor een minderjarige verloren indien hij ten gevolge van een uitdrukkelijke wilsverklaring door naturalisatie, optie of herstel daarin de nationaliteit verkrijgt van een Staat die Partij is bij het op 6 mei 1963 te Straatsburg gesloten Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit (Trb. 1964, nr. 4) en dit Verdrag dat verlies meebrengt. Het voorgaande is niet van toepassing indien die Staat tevens Partij is bij het Tweede Protocol tot wijziging van dat Verdrag (Trb. 1994, nr. 265), en de betrokkene behoort tot een van de categorieën, genoemd in artikel 16, tweede lid, onder e, f en g.
Verdrag betreffende beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit

Toelichting

Met het oog op het streven van de regering om het automatische verlies van Nederlanderschap te voorkomen, poogt deze wetswijziging de afschaffing van alle wettelijke paden waarbij een Nederlander zijn nationaliteit kan verliezen. Dit ter versterking van het zijn van een Nederlander en de voorkoming van schrijnende situaties waarbij mensen in diepe problemen raken door het verlies van hun nationaliteit.

Ingediend door th8 namens de regering

Deze lezing loopt tot en met zaterdag, 18-april

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]

W0039: Wetsvoorstel Versoepeling Opiumwet

Wetsvoorstel Versoepeling Opiumwet

KONINKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Opiumwet. De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.
Enschede, 20-08-2019 Dekoul

VOORSTEL VAN WET

Wij Dekoul, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Opiumwet wordt versoepeld; Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Opiumwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3 vervalt.

B

Artikel 3a, eerste lid, komt te luiden:
Bij algemene maatregel van bestuur worden aan de bij deze wet behorende lijst I of lijst II middelen toegevoegd indien deze onder de werking van het Enkelvoudig Verdrag of het Psychotrope Stoffen Verdrag worden gebracht of uit hoofde van de uit het Kaderbesluit 2004/757/JBZ of het Besluit 2005/387/JBZ voortvloeiende verplichting onder de werking van deze wet dienen te worden gebracht. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen van lijst I of II middelen worden geschrapt indien deze aan de werking van de in de eerste volzin bedoelde verdragen worden onttrokken dan wel indien de in die volzin bedoelde verplichting uit hoofde van het Kaderbesluit 2004/757/JBZ of het Besluit 2005/387/JBZ komt te vervallen, of indien daarmee het belang van de volksgezondheid of dat van de gezondheid van dieren wordt gediend;

C

Artikel 3b, eerste lid, komt te luiden:
Elke openbaarmaking, welke er kennelijk op is gericht de verkoop, aflevering of verstrekking van een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I of II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid te bevorderen, is verboden.

D

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 4, eerste lid, komt te luiden:
1.Het is verboden een middel als bedoeld in lijst I voor te schrijven op recept, tenzij het middel daartoe, in het belang van de volksgezondheid, is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur. Bij de maatregel kunnen voorschriften worden gesteld ter zake van het recept en het doel waarvoor een middel wordt voorgeschreven.*
Een krachtens de eerste volzin vastgestelde algemene maatregel van bestuur treedt niet eerder in werking dan acht weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst.
Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal. In het belang van de volksgezondheid kan, in afwijking van de eerste volzin, bij ministeriële regeling een middel worden aangewezen dat mag worden voorgeschreven op recept, zolang het middel tevens is aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid.
Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:
2.Het bestellen van een middel als bedoeld in lijst I door: a. beroepsbeoefenaren als bedoeld in artikel 5, eerste lid, b. instellingen en personen als bedoeld in artikel 5, tweede lid en derde lid, en c. houders van een ontheffing als bedoeld in artikel 6, geschiedt met inachtneming van bij ministeriële regeling vastgestelde voorschriften.*
Artikel 4, derde lid, komt te luiden:
3.Het is verboden ter verkrijging van enig middel, in Lijst I bedoeld: a. een vals of vervalst recept aan te bieden; b. een recept aan te bieden, waarin een andere naam of een ander adres is vermeld dan de naam of het adres van degene te wiens behoeve het recept is voorgeschreven.

E

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:
1.Bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gesteld ter zake van het afleveren van krachtens artikel 4 aangewezen middelen. Onverminderd deze algemene maatregel van bestuur, is het verbod op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van een middel bedoeld in lijst I, niet van toepassing op: a. apothekers en apotheekhoudende artsen indien zij krachtens artikel 4, eerste lid, aangewezen middelen voor geneeskundige doeleinden bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben en deze werkzaamheden geschieden binnen de normale beroepsuitoefening; b. dierenartsen, indien zij de krachtens artikel 4 aangewezen middelen voor diergeneeskundige doeleinden verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben.
Artikel 5 tweede lid, komt te luiden:
2.De verboden inzake het verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen als bedoeld in lijst I, zijn voorts niet van toepassing op daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen instellingen en op hen die de desbetreffende middelen in de aanwezige hoeveelheid tot uitoefening van de geneeskunst, de tandheelkunde of de diergeneeskunde, dan wel voor eigen geneeskundig gebruik behoeven of krachtens wettelijk voorschrift in voorraad moeten hebben en langs wettige weg hebben verkregen.
Artikel 5, derde lid, komt te luiden:
3.Voorts kunnen, indien een noodtoestand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden is afgekondigd, bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, andere instellingen of personen dan die, bedoeld in het eerste en tweede lid, worden aangewezen voor wie de verboden inzake het verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van middelen als bedoeld in lijst I of II, niet van toepassing zijn. Deze aanwijzing kan worden beperkt tot bepaalde gebieden en bepaalde middelen. Voorts kunnen aan de aanwijzing nadere voorschriften worden verbonden. De aanwijzing vervalt van rechtswege indien de noodtoestand wordt beëindigd, en kan voorts worden ingetrokken bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister.

F

Artikel 8a, eerste lid, komt te luiden:
Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden om naleving van de bepalingen van het Enkelvoudig Verdrag en het Psychotrope Stoffen Verdrag en de bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften te verzekeren, of om misbruik van een middel als bedoeld in lijst I te voorkomen. F

G

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 9, eerste lid, komt te luiden:
1.De opsporingsambtenaren hebben, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is, toegang: a. tot de vervoermiddelen, met inbegrip van woongedeelten, waarvan hun bekend is, of waarvan redelijkerwijze door hen kan worden vermoed, dat daarmede ingevoerd of vervoerd worden of dat daarin, daarop of daaraan bewaard worden of aanwezig zijn middelen als bedoeld in lijst I; b. tot de plaatsen, waar een overtreding van deze wet gepleegd wordt of waar redelijkerwijze vermoed kan worden, dat zodanige overtreding gepleegd wordt.
Artikel 9, vierde lid, komt te luiden:
4.De officier van justitie of de hulpofficier van justitie voor wie de verdachte wordt geleid of die zelf de verdachte heeft aangehouden is bevoegd een persoon die zojuist binnen het grondgebied van Nederland is binnengekomen of die op het punt staat dit grondgebied te verlaten, en die is aangehouden terzake van een bij deze wet als misdrijf strafbaar gesteld feit, een vordering te geven tot medewerking aan een urineonderzoek, gericht op het aantonen van de aanwezigheid in het lichaam van middelen als bedoeld in lijst I.

H

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:
 1. Het derde lid vervalt
 2. Het vierde tot en met het zesde lid worden gewijzigd tot het derde tot en met het vijfde lid.

I

Artikel 11 vervalt.

J

Artikel 11a vervalt.

K

Artikel 13a komt te luiden:
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 33 tot en met 35 en 36b tot en met 36d van het Wetboek van Strafrecht worden de in lijst I bedoelde middelen verbeurd of aan het verkeer onttrokken verklaard.

L

Artikel 13b, eerste lid, komt te luiden:
1.De burgemeester is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang indien in een woning of lokaal of op een daarbij behorend erf: a. een middel als bedoeld in lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid, wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is; b. een voorwerp of stof als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, onder 3° voorhanden is.

ARTIKEL II

Deze wet treedt onmiddellijk in werking na publicatie in het Staatsblad.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Versoepeling Opiumwet
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Memorie Van Toelichting

Huidige Situatie:

Opiumwet

Toelichting:

Wij, in Nederland, staan bekend om ons "liberaal drugsbeleid". In alle werkelijkheid, echter, is ons drugsbeleid absoluut niet liberaal. Veel genotsmiddelen die niet of nauwelijks een gezondheidsrisico vormen zijn nog illegaal, en zelfs ons nationale trots, wiet, wordt enkel "gedoogd" door een achterhaalde constructie. Het is tijd om dit te veranderen en nu werkelijk een liberale koers te gaan varen door de legalisering van softdrugs. Voor de vrijheid van onze burgers, en een consequent en duidelijk beleid. Inhoudelijk wordt dit gedaan door alle activiteiten omtrent middelen die op lijst II staan legaal te maken. Zo wordt het verbodsartikel voor deze lijst geschrapt en worden andere referenties hiernaar bijgewerkt. Ook wordt het hierdoor makkelijker voor artsen om deze middelen voor te schrijven wanneer zij dit nodig achten voor hun patiënten, waardoor de best mogelijke zorg geleverd kan worden.

Deze wet is ingediend door MerijnZ1 namens de ACB en supertanno namens LL

De eerste lezing loopt tot en met 13-09-2019

submitted by HiddeVdV96 to RMTK [link] [comments]

Universiteit eist deelname aan dataverzameling en biedt geen reiskostenvergoeding. Mag dit?

Hoi Reddit,
Ik ben een masterstudente aan de UU. Voor het uitvoeren van mijn masterthesis moet ik gebruik maken van een bestaande database met onderzoeksdata. Als compensatie wordt verwacht dat ik 50-100 uur meewerk aan een ander dataverzamelingsproject. Allemaal prima, alleen ben ik (en met mij vele anderen) tegen mijn keuze/wil ingedeeld in een project waarbij er van je verwacht wordt dat je in 10 weken tijd al je dataverzameling voor dit project uitvoert. Nu is het niet alleen lastig zo veel tijd vrij te maken in een relatief korte periode, ook gaat dit best wel wat geld kosten.
Er wordt namelijk verwacht dat wij gedurende de week en in het weekend huisbezoeken afleggen bij aan het onderzoek deelnemende gezinnen. Hier wordt echter geen reiskostenvergoeding voor geboden. De onderzoeksleiders gaven aan "er van uit te gaan dat iedereen een studenten OV heeft" en zeggen "als je naar de Uithof komt ben je ook geld voor OV kwijt". Er werd vanuit de zaal wel gereageerd dat je niet kan verwachten dat masterstudenten nog een OV hebben en daarnaast werd er door een aantal mensen aangegeven dat er een verschil is tussen er voor kiezen om 2 keer per week naar de uithof te komen (vaste, ingecalculeerde kosten) en verplicht worden om 10 huisbezoeken te maken en hier extra, niet vooraf ingeplande, kosten door te maken. Hier werd echter niet op gereageerd door de onderzoeksleiders.
Naast dat ik het heel raar vind dat sommige onderzoeksprojecten wel reiskosten vergoeding aanbieden, vraag ik het me ook af of het weigeren van reiskostenvergoeding wel mag.
Uit deze publicatie van de onderwijsinspectie ( Als u studeert aan een universiteit of hogeschool, dan moet u collegegeld betalen. Dat collegegeld geeft u als student vervolgens wettelijk het recht op alle voorzieningen die noodzakelijk zijn om de studie te kunnen volgen en af te ronden. Instellingen mogen aan studenten géén andere verplichte bijdragen vragen. https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/mag-mijn-instelling-extra-kosten-verplicht-stellen-naast-collegegeld ) maak ik op dat het eisen van studenten dat ze op eigen kosten Nederland doorreizen, geen wettige eis is.

Klopt dit en hoe zit deze regelgeving precies? Enorm bedankt!
submitted by muchosarmestudente to juridischadvies [link] [comments]

As "i.e." 'n latynse frase is, kan mens dit in Afrikaans gebruik?

Is die volgende gebruik wettig?
Om die probleem van onderbetaalde onderwysers aan te spreek moet mens kyk na die kern van die saak - i.e. die oorsprong van salarisfondse.

submitted by jansgeorge to afrikaans [link] [comments]

Het plakkaat van verlatinghe

De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden. Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.
Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d'ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deselve te bewaren. En so wanneer hy sulx niet en doet, maer in stede van zijne ondersaten te beschermen, deselve soeckt te verdrucken, t'overlasten, heure oude vryheyt, privilegien ende oude herkomen te benemen, ende heur te gebieden ende gebruycken als slaven, moet ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran ende voor sulx nae recht ende redene magh ten minsten van zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van den lande, voor egheen Prince meer bekent, maer verlaeten ende een ander in zijn stede tot beschermenisse van henlieden voor overhooft sonder misbruycken ghecosen werden:
Te meer so wanneer d'ondersaten met ootmoedighe verthooninghe niet en hebben heuren voorsz. Prince konnen vermorwen, noch van zijn tirannich opset gekeeren ende also egeen ander middel en hebben om heure eighene, heure huysvrouwen, kinderen ende naecomelinghen aengeboren vryheyt (daer zy na de wet der natueren goet ende bloet schuldigh zijn voor op te setten), te bewaren ende beschermen, gelijck tot diversche reysen uut gelijcke oorsaecken in diversche landen, ende tot diversche tijden geschiet, en d'exempelen ghenoegh bekent zijn: twelck principalick in dese voorsz. landen behoort plaetse te hebben ende stadt te grijpen, die van allen tijden zijn gheregeert geweest ende hebben ook moeten geregeert worden navolgdende den eedt by heure Princen t'heuren aencome gedaen, na uutwijsen heurer privilegien, costumen ende ouden hercomen: hebbende oock meest alle de voorsz. landen haren Prince ontfangen op conditien, contrackten ende accoorden ende welcke brekende, oock nae recht den Prince van de heerschappye van den lande is vervallen.
Nu ist also, dat den Coninck van Spaengien, nae het overlijden van hooger memorie Keyser Kaerle de vijfde, van wien hy alle dese Nederlanden ontfanghen hadde, vergetende de diensten die so sijn Heer vader, als hy, van dese landen ende ondersaten derselver hadden ontfanghen, deur dewelcke besondere de Coninck van Spaengien soo loffelicke victorien teghens zijne vyanden verkregen hadde, dat zijnen naem ende macht alle de wereldt deur vernaemt ende ontsien wert: vergetende oock de vermaninge die de voorsz. Keiserlicke Majesteydt hem t'anderen tijden ter contrarien hadde ghedaen, heeft dien van den Raede van Spaengien (neffens hen wesende) die deurdien zy in dese landen en vermochten egheen bevel te hebben te gouverneren oft de principale staten te bedienen, gelijck zy in de Coninckrijcken van Napels, Sicilien, tot Milanen, in Indien ende ander plaetsen, onder des Conincks geweldt wesende, deden, kennende den meestendeel van hen den rijckdom ende macht derselver, hadden eenen nijt teghens dese voorsz. landen ende de vryheyt derselver in hen herte genomen, ghehoor ende gheloof ghegheven, denwelcken Raedt van Spaengien, oft eenighe van de principale van dien, den voorsz. Coninck tot diversche reysen voor ooghen ghehouden hebben, dat voor zijn reputatie ende Majesteyt beter was, dese voorsz. landen van nieuws te conquesteren, om daerover vryelick ende absolutelick te moghen bevelen (t'welck is tyranniseren nae zijn beliefte) dan onder alsulcken conditien ende restrictien (als hy hadde in 't overnemen van de heerschappye van deselve landen moeten zweeren) die te regeren. Welcke volgende den Coninck zedert alle middelen ghesocht heeft dese voorsz. lande te brenghen uyt heure oude vryheydt in een slavernye onder 't gouvernement van de Spaegnaerden: hebbende eerst, onder 't decxsel van de religie, willen in de principaelste ende machtighste steden stellen nieuwe bisschoppen, deselve begiftende ende doterende met toevoeginghe ende incorporatie van de rijckste abdyen, ende hen bysettende negen canonicken, die souden wesen van zijnen Raedt, waeraf de drie souden besonderen last hebben over d'inquisitie, door dewelcke incorporatie deselve bisschoppen (die souden moghen geweest hebben sowel vreemdelingen als ingheborene) souden hebben ghehadt d'eerste plaetsen ende voysen in de vergaderinge van de Staten van de voorsz. landen ende geweest zijne creaturen, staende tot zijne bevele ende devotie: ende deur de voorsz. toegevoechde canonicken de Spaensche inquisitie ingebrocht, dewelcke in dese landen altijt so schrickelick ende odieus, als de uuterste slavernye selve, gheweest is, so een yegelijck is kennelick: sodat de voorsz. Keyserlicke Majesteyt deselve t'anderen tijden den landen voorgeslagen hebbende, deur die remonstrantie die men aen Zijne Majesteyt daerteghens gedaen heeft (thonende d'affectie die hy zijne ondersaten was toedraghende) die heeft laten varen: maer niettegenstaende diversche remonstrantien, so by perticulire steden ende provincien, alsoock van eenige principale heeren van den lande, namentlic den heere van Mongtiny ende den grave van Egmondt, tot dien eynde by consente van de hertoghinne van Parma, doen ter tijt regente over deselve landen, by advijse van den Rade van State ende Generaliteyt, na Spaengien tot distincte reysen gesonden, mondelinge gedaen: ende dat ook den voorsz. Coninck van Spaengien deselve mondelinghe goede hope hadde ghegheven van, naevolgende haer versoeck, daerinne te versien, heeft ter contrarien corts daernaer by brieven scherpelick bevolen de voorsz. bisschoppen, op zijn indignatie, terstont t'onfangen ende te stellen in de possessie van heure bisdommen ende geincorporeerde abdyen, de inquisitie te werck te stellen daer se te vooren was, ende d'ordonnantie van het concilie van Trenten (die in vele poincten contrarieerden de privilegien van de voorsz. landen) t'achtervolgen. Twelck gekomen zijnde ter ooren van de ghemeynte, heeft met redenen oorsake ghegheven van een groote beroerte onder haer ende eenen aftreck van de goede affectie, die zy als goede ondersaten den voorsz. Coninck van Spaengien ende zijne voorsaten altijdt toeghedragen hadden, besonder aenmerckende dat hy niet alleenlick en sochte te tyranniseren over hunne personen ende goet, maer ooc over heure conscientien, waervan zy verstonden niemant, dan aen Godt alleene, ghehouden te wesen rekeninge te gheven oft te verantwoorden: waerdeur ende uut medelijden van de voorsz. ghemeynte, de principaelste van den adel van den lande hebben in den jare 1566 seker remonstrantie overghegheven, versoeckende dat, om de ghemeynte te stillen ende alle oproer te verhoeden, Zijne Majesteydt soude de voorsz. poincten, ende besonder nopende de rigoureuse ondersoeckinge ende straffe over de religie willen versoeten, daerinne thoonende de liefde ende affectie die hy tot zijne ondersaten, als een goedertieren Prince was draghende. Ende om t'selfde al naerder ende met meerder authoriteyt den voorsz. Coninck van Spaegnien te kennen te gheven ende te verthoonen hoe nootelick het was voor het lants welvaren, ende om t'selfde te houden in ruste, sulcke nieuwicheden af te doen ende het rigeur van de contraventie van den placcate, op de saken van der religien gemaeckt, te versoeten, ter begeerte van de voorsz. Gouvernante, Rade van State ende van de Staten Generael van alle de landen, als ghesanten zijn nae Spaengnien gheschikt gheweest den Marckgrave van Berghen ende den voorsz. heere van Montigni in stede van dewelcke ghehoor te gheven ende te versiene op de inconvenienten die men voorghehouden hadde (die mits het uutstal van daerinne in tijts te remedieren so den noot uut heyschte, alreede onder de gemeynte meest in alle de landen begonst waren hen t'openbaren) heeft, door opruyen van den voorsz. Spaenschen Raedt, de persoonen, de voorsz. remonstrantie ghedaen hebbende, doen verclaren rebel ende schuldig van het crym van lesae Majestatis ende alsoo strafbaer in lijf ende goet: hebbende daerenboven de voorsz. heeren ghesanten namaels (meynende de voorsz. landen deur 't gheweldt van den Hertogh van Alve gheheelick gebrocht te hebben onder zijn subjectie ende tyrannye) tegens alle gemeyne rechten, oock onder de wreetste ende tyrannichste Princen altijt onverbrekelick onderhouden, doen vanghen, dooden ende heure goeden confisqueren.
Ende al wast alsoo dat meest de beroerte in dese voorsz. landen deur toedoen van de voorsz. regente ende heure adherenten in 't voorsz. jaer 1566 opghestaen, was gheslist, ende veele die de vryheyt des lants voorstonden, verjaeght, ende d'andere verdruct ende t'onder ghebrocht, soodat den Coninck egheen oorsake ter werelt meer en hadde, om de voorsz. landen met gewelt ende wapenen t'overvallen: nochtans om sulcken oorsake die den voorseyden Spaenschen Raet langhen tijdt ghesocht ende verwacht hadde (so opentlick de opgehouden ende gheintercipieerde brieven van den ambassadeur van Spaengien, Alana, in Vrankrijck wesende, aen de Herthoginne van Parma, doen ter tijt geschreven, dat uutwijsden) om te niet te mogen doen alle des landts privilegien, dat nae heuren wille by Spaengnaerden tyrannichlick te mogen gouverneren, als de Indien ende nieuwe geconquesteerde landen, heeft deur ingeven ende raedt van deselve Spaengnaerden (thoonende de cleyne affecktie die hy zijnen goeden ondersaten was toedraghende, contrarie van 't gene hy heur, als heur Prince, beschermer ende goede herder schuldigh was te doen) nae dese landen, om deselve t'overvallen, gheschickt met groote heyrcracht den Hertogh van Alva, vermaert van strafheyt ende crudelitett, een van de principale vyanden van deselve landen, verselschapt, om als Raden neffens hem te wesen, met persoonen van gelijcke natuere ende humeuren.
Ende al wast so dat hy hier in de landen sonder slach oft stoot is gecomen ende met alle reverentie ende eere is ontfanghen van de arme inghesetene, die niet en verwachten dan alle goedertierenheyt ende clementie, ghelijck den Coninck hen dickwils met zijne brieven gheveynsdelick hadde toegheseyt: jae dat hy selfs van meyninge was te comen in persoone, om in als tot ghenoeghe van eenen yeghelicken ordre te stellen: hebbende oock ten tijden van het vertreck van den Hertoghe van Alve nae dese landen een vlote van schepen in Spaegnien, om hem te voeren, ende een in Zeelant om hem tegens te comen, tot grooten excessiven coste van den lande doen toereeden, om zijne voorsz. ondersaten t'abuseren ende te beter in 't net te brengen: heeft niettemin den voorsz. Hertoghe van Alve terstont na zijn comste, wesende een vreemdelinck, ende niet van den bloede van den voorsz. Coninc, verclaert gehadt commissie van den Coninck te hebben van opperste Capiteyn, ende corts daernaer van Gouverneur Generael van den lande, teghens de privilegien ende oude hercomen desselfs. Ende openbarende ghenoegh zijn voornemen, heeft terstont de principale steden ende sloten met volcke beset, casteelen ende sterckten in de principaelste ende machtichste steden, om die te houden in subjectie, opgherecht, de principaelste heeren, onder 't decksel van heuren raet van doen te hebben ende te willen employeren in den dienst van den lande, uut last van den Coninck vriendelick ontboden: die hem gehoor ghegheven hebben, doen vanghen, tegens de previlegien uut Brabant, daer se ghevanghen waren, ghevoert, voor hem selven (niet wesende heuren competenten rechter) doen betichten, ten lesten, sonder hen volkomelick te horen, ter doot veroordeelt ende openbaerlick en schandelick doen dooden: d'andere, beter kennisse van de gheveynstheyt der Spaengaerden hebbende, hun uuten lande houdende, verclaert verbeurt te hebben lijf ende goet, voor sulcks hun goet aenveerdt ende gheconfisqueert, omdat de voorsz. arme inghesetene hun niet en souden, t'ware met hare stercten oft Princen die heure vryheyt souden moghen voorstaen, connen oft mogen teghens 't Paus geweld behelpen, behalvens noch ontallicke andere edelmans ende treffelicke borghers, die hy soo om den hals ghebrocht als verjaeght heeft, om hunne goeden te confisqueren. De reste van de goede inghesetene, boven den overlast die zy in heur wijfs, kinderen ende goeden leden, deur gemeyne Spaensche soldaten t'heuren huyse in gharnisoen ligghende, travaillerende met sovele diversche schattinghe, so mits heur bedwinghende tot gheldinghe tot de bouwinghe van de nieuwe casteelen ende forticicatie van de steden tot heure eyghen verdruckinghe, als met opbrenghen van honderste, twintighste ende thiende penninghen, tot betalinghe van den crijghslieden, so by hen medegebracht, als die hy hier te lande oplichte, om t'employeren tegens heur mede landtsaten en degene die het lants vryheyt met perijckel van heuren lijve aventuerden voor te staene, opdat, de voorsz. ondersaten verarmt wesende, egeen middel ter werelt en soude overblijven om zijn voornemen te beletten ende d'instrucktie, hem in Spaegnien gegeven, van het lant te trackteren als van nieuws geconquesteert, te beter te volbrenghen. Tot welcken eynde hy oock begonst heeft in de principale plaetsen d'ordre van justitie nae de maniere van Spaegnien (dierecktelick teghens de previlegien van den lande) te veranderen, nieuwe Raden te stellen ende ten lesten wesende buyten alle vreese, soo hem dochte, eenen thienden penninck fortselick willen oprechten op de coopmanschappen ende handtwercken, tot gantsche verderfenisse van den lande, gheheelick op de voorsz. coopmanschap ende handtwerck staende, nietthegenstaende menichvuldighe remonstrantien, by elck landt in 't particulier, ende oock by allegader in 't generael hem ter contrarien ghedaen: hetwelck hy oock met ghewelt soude volbracht hebben, ten ware gheweest dat deur toedoen van mijnen heere den Prince van Orangien ende diversche edelmans ende andere goede ingheborene, by den voorsz. Hertogh van Alve uuten lande gebannen, Zijne Vorst[elijke] G[enade] volgende ende meest in haren dienst wesende, ende andere inghesetene, wel gheaffectioneerde tot de vryheyt van het voorsz. vaderlant, Hollant ende Zeelandt corts daernaer niet meest en hadde hem afghevallen ende hun begeven onder de bescherminghe van den voorsz. heere Prince, tegens dewelcke twee landen den voorsz. Hertoge van Alve duerende zijn gouvernement, ende daernaer den groten Commandeur (die naer den voorsz. Hertogh van Alve, niet om te verbeteren, maer om denselven voet van tyrannie by bedeckter middelen te vervolghen, den voorsz. Coninck van Spaegnien hier te lande gheschickt hadde) hebben d'andere landen, die zy met heure garnisoenen ende opgerechte casteelen hielden in de Spaensche subjectie, bedwongen om heure persoonen ende alle heure macht te ghebruycken om die te helpen t'onderbrenghen, dies niet meer deselve landen, die zy tot heure assistentie als vooren emploeyeerde, verschoonende, dan oft se heur selfs vyanden waren gheweest: latende de Spaengnaerden, onder 't decksel van ghemutineert te zijne, ten aensien van den grooten Commandeur in de stadt van Antwerpen gheweldichlick comen, daer ses weken lanck, tot laste van de burgheren, nae hunne discretie teeren ende daerenboven tot betalinghe van heure gheheyschte soldije, dieselve borgheren bedwinghende binnen middelen tijden (omme van het gheweldt van deselve Spaegnaerden ontslaghen te wesen) vier hondert duysent guldenen op te brengen, hebbende daernaer de voorsz. Spaensche soldaten, meerder stouticheydt ghebruyckende, hen vervoordert de wapenen openbaerlick teghens het landt aen te nemen, meynende eerst de stadt van Bruessele inne te nemen ende in stede van d'ordinarise residentie van den Prince van den lande, daer wesende, aldaer haren roofnest te houden, t'welk haer niet gheluckende, hebben de stadt van Aelst overweldigtt, daernaer de stadt van Maestricht ende de voorsz. stadt van Antwerpen gheweldichlick overvallen, ghesaccageert, gepilleert, ghemoort, gebrant en soo getrackteert, dat de tyrannichste ende crueelste vyanden van den lande niet meer oft arger en souden connen doen, tot onuutsprekelicke schade niet alleenlick van de arme ingesetene, maer oock van meest allen de natien van der werelt, die aldaer hadden haer coopmanschap ende ghelt. Ende niettegenstaende dat de voorsz. Spaegnaerden by den Rade van State (by denwelcken doen ter tijt mits de doot van den voorsz. grooten Commandeur te voren geschiet, het gouvernement van den lande was uut laste ende commissie van den voorsz. Coninc van Spaegnien aenveert) ten byzijne van Hieronomo de Rhoda, om heur overlast, fortse ende gewelt, 'twelck zy deden, verclaert ende ghecondicht waren voor vyanden van den lande, heeft denselven Rhoda uut zijne authoriteydt (oft, soo 't te presumeren is, uut krachte van seker secrete instrucktie die hy van Spaegnien hebben mochte) aenghenomen hooft te wesen van de voorsz. Spaegnaerden ende heure adherenten: ende (sonder aensien van den voorsz. Raet van Staten) te gebruycken den naem ende authoriteyt van den Coninck, te conterfeyten zijnen zegel, hem openbaerlick te dragen als gouverneur ende lieutenant van den Coninck, waerdeur de Staten zijn geoorsaeckt geweest ten selven tijde met mijnen voorsz. heere den Prince ende de Staten van Hollant ende Zeelant t'accorderen:
welck accoort by den voorsz. Raede van State, als wettige gouverneurs van den lande, is gheapprobeert ende goetgevonden geweest, om gelijkerhant ende eendrachtelick de Spangnaerden, des ghemeynen landts vyanden, te moghen aenvechten ende uut den lande verdrijven, niet latende nochtans, als goede ondersaten, binnen middelen tijden by diversche ootmoedighe remonstrantien neffens den voorsz. Coninck van Spaegnien, met alder vlijt ende alle bequame middelen moghelick wesende, te vervolghen ende bidden, dat den Coninck ooge ende regardt nemende op de troublen ende inconvenienten, dier alrede in dese landen gheschiedt waren ende noch apparentelick stonden te gheschieden, soude willen de Spaegnaerden doen vertrecken uuten lande ende straffen degene die oorsake geweest hadden van het saccagheren ende bederven van zijne principale steden ende andere onuutsprekelicke overlasten die zijn arme ondersaten geleden hadden, tot een vertroostinge van degene dien t'overkomen was ende tot een exempel van andere:
maer den Coninck, al was 't, dat hy met woorden hem gheliet of teghens zijnen danke en wille t'selfde gheschiet was ende dat hy van meyninghe was te straffen de hoofden daeraf ende voortane op de ruste van den lande met alle goedertierenheydt (als een Prince toebehoordt) te willen ordre stellen, heeft nochtans niet alleenlick egheen justitie oft straffe over deselve doen doen, maer ter contrarien ghenoegh met der daet blijckende, dat met zijnen consente ende voorgaenden Raede van Spaegnien al gheschiedt was, is by opghehouden brieven corts daernaer bevonden, dat aen Rhoda ende andre capiteynen (oorsake van 't voorsz. quaet) by den Coninck selve gheschreven wort, dat hy niet alleenlick heur feyt goet vont, maer heur daeraf prees ende beloefde te recompenseeren, besondere den voorsz. Rhoda, als hem gedaen hebbende eenen sonderlinghen dienst, ghelijck hy hem oock tot zijnder wedercoomste in Spagnien ende alle andere (zijne dienaers van de voorsz. tyrannie in des landen gheweest hebbende) metter daet heeft bewesen. Heeft oock ten selven tijde (meynende des te meer d'oogen van de ondersaten te verblinden) den Coninck in dese landen gesonden voor gouverneur zijnen bastaerdtbroeder Don Johan van Oistenrijck, als wesende van zijnen bloede, diewelcke onder 't decksel van goet te vinden ende t'approberen d'accord tot Gent gemackt, het toeseggen van de Staten voor te staene, de Spaengaerden te doen vertrecken ende d'auteurs van de ghewelden ende desordren in dese voorsz. landen gheschiedt te doen straffen ende ordre op de ghemeyne ruste van den lande ende heur oude vryheyd te stellen, sochte de voorsz. Staten te scheyden ende d'een landt voor, d'ander naer t'onder te brenghen, soo corts daernaer door de ghehenghenisse Gods (vyand van alle tyrannie) ondeckt is door opghehouden en gheintercipieerde brieven, daerby bleeck dat hy van den Coninck last hadde om hem te reguleren na de instructie ende het bescheet dat hem Roda soude gheven, tot meerder gheveynsthedt verbiedende, dat se malcanderen niet en souden sien oft spreken ende dat hy hem soude neffens de principaele heeren minlick draghen ende deselve winnen, totter tijt toe dat hy deur heure middel ende assistentie soude mogen Hollant ende Zeelandt in zijn gewelt crijgen, om dan voorts metten anderen te doen na zijnen wille. Gelijc oock Don Johan, niettegenstaende hy de pacificatie van Gent ende seker accoord, tussen hem ende de Staten van alle de landen doen gemaeckt, hadde solempnelick in presentie van alle de voorsz. Staten belooft ende gesworen t'onderhouden, contrarie van dien alle middelen sochte om de Duytsche soldaten, die doen ter tijdt alle de principaelste stercten ende steden hadden in bewaernissen, deur middel van hunne colonellen, die hy hadde tot zijnen wille ende devotie, met groote beloften te winnen ende so deselve stercten ende steden te krijghen in zijn gheweldt, ghelijck hy den meestendeel alreede ghewonnen hadde ende de plaetsen hiel voor hem toeghedaen, om deur dien middel deghene die hen t'soecken souden willen maken, om den voorsz. heer Prince ende die van Hollandt ende Zeelandt oorloge te helpen aendoen, feytelick daertoe te bedwinghen ende also een straffer ende crueelder inlandtsche oorloge te verwecken, dan oyt te vooren hadde geweest, twelk (gelijck 't ghene dat geveynsdelick ende teghens de meyninge uutwendichlick gehandelt wort, niet langhe en can bedeckt blijven) uutbrekende eer hy volcomelick zijne intentie geeffectueert hadde, heeft t'selve nae zijn voornemen niet connen volbrengen, maer nochtans een nieuwe oorloghe in stede van vrede (daer hy hem t'zijner koemste af vanteerde) verweckt, noch jeghenwoordelick duerende.
Alle t'welck ons meer dan ghenoegh wettighe oorsake ghegeven heeft om den Coninck van Spaegnien te verlaten ende een ander machtigh ende goedertieren Prince, om de voorsz. landen te helpen beschermen en voor te staen, te versoecken, te meer dat in alsulcken desordre ende overlast de landen bat dan twintigh jaren van heuren Coning zijn verlaten geweest ende ghetrackteert niet als ondersaten, maer als vyanden, heur soeckende heur eyghen heer met cracht van wapenen t'onder te brengen, hebbende oock naer de aflijvicheydt van Don Johan deur den Baron van Selle, onder 't decksel van eenighe bequame middelen van accoorde voor te houdene, ghenoegh verclaert de Pacificatie van Gendt, die Don Johan uut zijnen naem besworen hadde, niet te willen advoyeren en alsoo daghelicks zwaerder conditien voorgheslaghen. Dien niettegenstaende hebben niet willen laten by schriftelijcke ende ootmoedighe remonstrantien, met intercessie van de principaelste Princen van Kerstenrijck sonder ophouden te versoecken met den voorsz. Coninck te reconcilieren ende accorderen, hebbende oock lestmael langhe tijdt onse Ghesanten ghehadt tot Colen, hopende aldaer, deur tusschenspreken van de Keyserlicke Majesteydt en de Keurvorsten die daer mede ghemoeyt waren, te verkrijghen eenen versekerden peys, met eenighe gracelicke vryheyt, besondere van der religie (de conscientie ende Godt principalic raeckende), maer hebben by experientie bevonden, dat wy met deselve remonstrantien ende handelinghen niet en consten yet van den Coninc verwerven, maer dat deselve handelingen ende communicatien alleenlick voorgheslaghen werden ende dienden om de landen onderlinghe twistich te maecken ende te doen scheyden d'een van den anderen, om des te gevoechelicker d'een voor ende d'ander naer t'onder brenghen ende heur eerste voornemen nu met alder rigeur teghens haer te werke te stellen: t'welck naederhant wel openbaerlick gebleken is by seker placcaet van proscriptien, by den Coninck laten uutgaen, by denwelcken wy ende alle de officiren ende ingesetene van de voorsz. geunieerde landen ende heure partye volgende (om ons tot meerder desperatie te brenghen, alomme odieus te makene, de trafficque ende handelinge te beletten) verclaert worden voor rebellen, en als sulcx verbeurt te hebben lijf ende goet, settende daerenboven op het lijf van den voorsz. heere Prince groote sommen van penninghen, soodat wy gantselick van alle middele van reconciliatie wanhopende ende oock van alle andere remedie ende secours verlaten wesende, hebben, volghende de wet der natueren, tot beschermenisse ende bewaernisse van onsen ende den andere landtsaten rechten, privilegien, oude hercomen ende vryheden van ons vaderlant, van het leven ende eere van onse huysvrouwen, kinderen ende nacomelingen, opdat se niet en souden vallen in de slavernye van de Spaegnaerden, verlatende met rechte den Coninc van Spaegnien, andere middelen bedwongen geweest voor te wenden, die wy tot onse meeste versekeringe ende bewaernisse van onse rechten, privilegien ende vryheden voorsz. hebben te rade gevonden.
Doen te wetene, dat wy t'gene voorsz. overgemerckt ende door den uutersten noot, als voore gedrongen zijnde, by gemeynen accoorde, deliberatie ende overdrage, den Coninc van Spaegnien verclaert hebben ende verclaren mits desen, ipso jure, vervallen van zijne heerschapye, gerechticheyt ende erffenisse van de voorsz. landen ende voortaene van egeene meyninghe te zijne denselven te kennen in eenige saken, den Prince, zijne hoocheyt, jurisdictie ende domeynen van dese voorsz. landen raeckende, zijnen naem als overheer meer te gebruycken oft by yemanden toelaten gebruyckt te worden, verclarende oock dien volghende alle officiers, justiciers, smale heeren, vassalen ende alle andere ingesetene van den voorsz. lande, van wat conditie oft qualiteyt die zijn, voortane ontslagen van den eede die zy den Coninck van Spaegnien, als heere van dese voorsz. landen gheweest hebbende, moghen eenichsins ghedaen hebben oft in hem ghehouden wesen.
Ende gemerckt uut oorsaken voorsz. den meestendeel van de geunieerde landen, by gemeynen accoorde ende consente van heure leden, hebben hun begheven ghehadt onder de heerschappye ende gouvernemente van den Doorluchtighen Prince den Hertogh van Anjou op seker conditien ende poincten, met Zijne Hoogheyt aenghegaen ende ghesloten, dat oock de Doorluchticheyt van den Eertzhertogh Matthias het gouvernement generael van den lande in onse handen heeft geresigneert ende by ons is geaccepteert gheweest, ordonneren ende bevelen allen justiciers, officiers ende andere die t'selfde eenichsins aengaen ende raken mag, dat zy voortaene den naem, titele, groote ende cleyne zeghelen, contre-zeghelen ende cachetten van den Coninck van Spaegnien verlaten ende niet meer en gebruycken en dat in plaetse van dien, soo langhe de Hoocheydt van den voorsz. Hertogh van Anjou, om noodelicke affairen, het welvaren van dese voorsz. landen rakende, noch van hier absent is (voor so vele den landen met de Hoogheyt van den voorsz. Hertogh van Anjou gecontrackteert hebbende aengaet) ende andersins d'andere by maniere van voorraet ende provisie sullen aennemen ende ghebruycken den tytele ende naem van 't hooft ende landtraet, en middelertijdt dat t'selve hooft ende Raeden volcomelik ende dadelick ghenoemt, beschreven ende in oeffeninghe van hennen staet ghetreden sullen zijn, onsen voorsz. name.
Welverstaende dat men in Hollandt ende Zeelant sal ghebruycken den naem van hoogh geboren Vorst den Prince van Oraengien ende de Staeten van deselven landen, totter tijt toe den voorsz. landtraedt datelick sal inghestelt wesen, en sullen hun alsdan reguleren achtervolghende de consenten, by hun-lieden, op de instrucktie van den lantraet ende contrackt, met Zijne Hoogheyt aengegaen, ende in plaetse van des voorsz. Conincks zeghelen, men voortaene gebruycken sal onsen grooten zeghel, contre-zeghel ende cachetten in saecken, raeckende de ghemeyne regeringhe, daertoe den landtraedt volghende heure instructie sal gheauthoriseert wesen: maer in saecken, raeckende politie, administratie van juistitie ende andere particuliere, in elck lant besondere, sal gebruyckt worden by de Provinciale ende andere Raden den naem ende titele ende zeghel van den lande respectivelick, daer t'selfde valt te doene, sonder ander, al op de pene van nulliteyt van de brieven, bescheeden oft depeschen, die contrarie van t'gene voorsz. is, ghedaen oft gheseghelt zullen wesen. Ende tot beter ende sekerder volcominghe ende effectuatie van t'gene voorsz. is, hebben gheordonneert ende bevolen, ordonneren ende bevelen mits desen, dat alle des Conincks van Spaegnien zeghelen, in dese voorsz. geunieerde landen wesende, terstont nae de publicatie van desen, ghebrocht sullen moeten worden in handen van de Staten van elcke van de voorsz. landen respecktivelick oft denghenen, die daertoe by deselve Staten specialick sullen wesen ghecommitteert ende geauthoriseert, op pene van arbitrale correcktie. Ordoneren ende bevelen daerenboven, dat voortaene in egeenderhande munte van de voorsz. gheunieerde landen sal gheslaghen worden den naem, titele ofte wapenen van den voorsz. Coninck van Spaegnien, maer alsulcken slagh ende forme als gheordonneert sal worden tot eenen nieuwen gouden ende silveren penninck met zijne ghedeelten. Ordoneren ende bevelen insghelijcks den president ende andere heeren van den Secreeten Raede, mitsgaders alle andere cantselers, presidenten ende heeren van den Raeden provinciael ende alle die presidenten oft eerste rekenmeesters ende andere van allen de rekenkameren, in de voorsz. landen respecktive wesende, ende alle andere officiers ende justiciers, dat zy (als heur voortaene ontslagen houdende van den eedt, die zy den Coninc van Spaegnien hebben respectivelic naer luyt heurer commissien gedaen) schuldich ende gehouden sullen wesen in handen van den Staten 's lants, daeronder zy respective resorteren, oft heur speciale gecommitteerde te doen eenen nieuwen eedt, daermede zy ons sweeren ghetrouwicheydt teghens den Coninck van Spaegnien ende allen zijne aenhanghers, al naervolghende het formulair, daerop by de Generale Staten gheraempt.
Ende sal men de voorsz. raeden, justiciers ende officiers, geseten onder de landen (met de Hoocheydt van den Hertogh van Anjou ghecontrackteerdt hebbende, van onsent wegen) gheven ackte van continuatie in hunne offitien, ende dat by maniere van provisie, totter aencompste toe van zijne voorsz. Hoogheyt, in plaetse van nieuwe commissien, inhoudende cassatie van heure voorgaende, ende voorsz. raeden, justiciers ende officiers, gheseten in den landen, met zijne voorseyde Hoogheyt niet ghecontrackteert hebbende, nieuwe commissien onder onsen naem ende zeghel, ten ware nochtans dat d'impetranten van heure voorsz. eerste commissien wedersproken ende achterhaelt werden van contraventie der previlegien des landts, onbehoorlickheyt oft ander diergelijcke saecken.
Ontbieden voorts den president ende luyden van den Secreten Raede, cancelier van den Hertoghdomme van Brabandt, mitsgaders den cantseler van den Furstendomme Gelre ende Graeffschap Zutphen, president ende luyden van den Raede in Vlaenderen, president ende luyden van den Raede in Hollant, rentmeesteren oft de hooghe officieren van Beoist- ende Bewesterschelt van Zeelant, president ende Raede in Vrieslant, den schoutet van Mechelen, president ende luyden van den Raede van Utrecht ende allen anderen iusticieren ende officieren wien dat aengaen mach, heuren stedehouderen ende eenen yeghelicken van henlieden besondere, soo hem toebehooren sal, dat zy dese onse ordonnantie condighen ende uutroepen over alle den bedrijve van heure jurisdictie ende daer men is gewoonlick publicatie ende uutroepinge te doene, sodat niemant des cause van ignorantie pretenderen en mach, ende deselve ordonnantie doen onderhouden ende achtervolghen onverbrekelick ende sonder infracktie, daertoe rigoreuselick bedwinghende die overtreders in der manieren voorsz. sonder verdrach oft dissimulatie: want wy tot welvaren van den lande also hebben bevonden te behooren. Ende van des te doene ende wes daeraen cleeft, gheven wy u ende elcken van u die 't aengaen mach, volcomen macht, authoriteydt ende sonderlingh bevel. Des t'oorconde hebben wy onsen zegel hieraen doen hanghen.
Ghegheven in onse vergaderinghe in 's Gravenhaghe, den sessentwintichsten Julij MDLXXXI. Op de plijcke stont gheschreven: Ter ordonnantie van de voornoemde Staten. Ende ghetekent, J. van Asseliers.
submitted by meint48 to kopieerpasta [link] [comments]

M0024: Motie over contant geld bij gemeentes

Motie over contant geld bij gemeentes

De Kamer,
Gehoord de beraadslaging,
Constaterende dat er in 2016 maar liefst 21 gemeenten waren waar gemeentelijke diensten niet meer met contant geld kunnen worden afgerekend en dat dit aantal sindsdien kan zijn toegenomen;
Overwegende dat contant geld een wettig betaalmiddel is en dat het door grote groepen in onze samenleving wordt gezien als het voorkeursbetaalmiddel, bijvoorbeeld ouderen of mensen die "op budget" leven;
Overwegende dat de voorbeeldfunctie van overheden ook in de betalingsopties naar voren zouden moeten komen;
Verzoekt de regering, in overleg te treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten met als inzet dat in elk gemeentehuis of ander gemeentelijk kantoor in Nederland met contant geld afgerekend kan worden,
en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door keijeman namens het CDA

De eerste lezing loopt tot 27-01-2019

submitted by RkRs21 to RMTK [link] [comments]

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over afschaffing van het 500 euro biljet

AH 3259 2019Z09224   Antwoord van minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 2 juli 2019)   Vraag 1 Kent u het artikel ‘Exit 500 eurobiljet’?[1]   Antwoord op vraag 1 Ja.   Vraag 2 Bent u het eens met het pleidooi van een teamleider van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU; in het artikel aangeduid als de witwaspolitie) om het 500 eurobiljet af te schaffen?   Vraag 3 Deelt u de mening dat een biljet waar nauwelijks mee wordt betaald maar wel volop in het criminele circuit circuleert weg moet als wettig betaalmiddel? Deelt u de mening dat het 500 eurobiljet de internationale drugsvaluta is geworden en niet voor niks ‘bin ladens’ worden genoemd in het criminele circuit?   Vraag 6 Ziet ook u het voordeel dat door het 500 eurobiljet af te schaffen drugscriminelen het leven in de toekomst zuurder wordt gemaakt?   Vraag 9 Bent u, nu u aan het criminele gebruik van 500 eurobiljetten zelf iets kunt doen, anders dan aan de witwasproblemen bij ING die moeten worden opgelost, bereid de oproep van de witwaspolitie te volgen en zo criminelen het leven moeilijker te maken?   Antwoord op vragen 2, 3, 6 en 9 Grote sommen contant geld spelen een belangrijke rol bij criminele geldstromen en hoge coupures kunnen hieraan bijdragen. Zoals ook aangekondigd in het plan van aanpak witwassen dat vandaag naar de Tweede Kamer is verzonden, gaan minister Grapperhaus en ik ons inzetten voor het afschaffen van het 500 eurobiljet. Afschaffing zorgt ervoor dat het witwassen van crimineel vermogen via hoge coupures moeilijker wordt gemaakt. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de productie en uitgifte van het 500 eurobiljet in 2019 stopgezet. Dit biljet is echter nog wel in roulatie en de ECB heeft aangekondigd dat dit ook de komende tijd zo zal blijven. In Europese wetgeving is dwingend vastgelegd wat wettig betaalmiddelen zijn. Dit geldt ook voor het 500 eurobiljet. Individuele lidstaten kunnen hier niet van afwijken. Daarom zullen we via de Nederlandsche Bank (DNB) bij de ECB pleiten voor een einddatum waarop het 500 eurobiljet permanent uit de omloop wordt gehaald. Daarnaast zullen we in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) aankaarten hoe de acceptatie van het 500 eurobiljet in Nederland, zolang dit nog in omloop is, kan worden beperkt.   Vraag 4 Is het waar dat ongeveer 30 procent van de waarde van de euro’s in contanten wordt vertegenwoordigd door 500 eurobiljetten, terwijl vrijwel niemand er ooit mee betaalt? Is het ook waar dat de helft van de biljetten in Zuid-Amerika wordt gebruikt en dat dat duidt op grootscheeps misbruik? Ze hebben daar de euro toch niet ingevoerd?   Antwoord op vraag 4 Volgens de ECB waren er eind april 2019 22,5 miljard eurobankbiljetten in omloop, met een totale waarde van €1.229 miljard. Hiervan bestond 20,6% uit 500 eurobiljetten, wat neerkomt op een waarde van € 253,4 miljard.[2] Uit een enquête van de ECB over het gebruik van contant geld blijkt dat consumenten in de EU contant geld in verschillende coupures vooral gebruiken voor hun dagelijkse bestedingen, om mee te sparen of om opzij te zetten als voorzorgsmaatregel.[3]   Hoeveel 500 eurobiljetten er precies in Zuid-Amerika circuleren is niet bekend. De ECB schat in dat, uitgedrukt in waarde, ongeveer 30% van de in omloop zijnde eurobankbiljetten buiten het eurogebied circuleert. Het betreft vooral de hogere coupures en deze worden met name in aangrenzende EU-landen aangehouden. De biljetten worden doorgaans gebruikt als spaarinstrument en voor de afwikkeling van transacties op internationale markten. [4] Uit onderzoek blijkt dat het 500 eurobiljet ook gebruikt wordt voor niet-legitieme redenen zoals smokkel. Dit blijkt onder meer uit een wetenschappelijke publicatie uit 2016 getiteld “Cash and carry: the high cost of currency smuggling in the drug trade”. [5]   Vraag 5 Wanneer verwacht de Europese Centrale Bank (ECB) dat de 500 eurobiljetten uit omloop zijn? Bent u bereid een einddatum voor het 500 eurobiljet met de ECB af te spreken, bijvoorbeeld 2021, waarna de biljetten alleen nog bij de centrale banken omgewisseld kunnen worden?   Vraag 7 Bent u bereid om, vergelijkbaar met wat oud-minister Lieftinck in 1945 deed in het kader van de naoorlogse geldzuivering, ervoor te pleiten dat het 500 eurobiljet ongeldig wordt verklaard? Ziet u ook het voordeel dat boeven die op stapels geld zitten zo hun zwarte geld nergens kwijt kunnen en hen dus recht in het hart raakt?   Antwoord op vragen 5 en 7 De ECB heeft in 2016 besloten de productie en uitgifte van het 500 eurobiljet permanent te beëindigen. In 2019 is de uitgifte van het 500 eurobiljet daadwerkelijk stopgezet. In navolging van de uitgiftestop van de centrale banken in het Eurosysteem zijn de Nederlandse banken gestopt met het recirculeren van deze coupure. Dat betekent dat de coupure bij een Nederlandse bank nog kan worden gestort, maar niet meer kan worden opgenomen. Hierdoor zullen de 500 eurobiljetten geleidelijk uit de omloop gaan; sinds 2016 is een daling in de omloop van deze coupures te zien.[6] Zolang het biljet nog in omloop is, kan het worden ingewisseld bij banken. Hier is op dit moment nog geen einddatum aan verbonden. Zoals beschreven in het antwoord op de vragen 2, 3, 6 en 9 en in het plan van aanpak witwassen zal ik daarom, met mijn ambtsgenoot van Justitie en Veiligheid, via DNB bij de ECB pleiten voor een einddatum waarop het 500 eurobiljet permanent uit de omloop wordt gehaald. Daarnaast zullen we in het MOB aankaarten hoe de acceptatie van het 500 eurobiljet in Nederland, zolang dit nog in omloop is, kan worden beperkt.   Vraag 8 Welke partijen, naast criminelen, zijn er in Europa eigenlijk nog voorstander van om de 500 eurobiljetten in stand te houden? Het is toch zo dat de Amerikanen om dezelfde reden, bestrijding van criminaliteit, de grotere coupures al veel eerder hebben afgeschaft en dat ook andere landen geen bankbiljetten met een zo grote waarde hebben?   Antwoord op vraag 8 Er zijn EU-landen, bijvoorbeeld Duitsland en Oostenrijk, waar het niet ongewoon is om het 500 eurobiljet te gebruiken in het legale circuit. Bijvoorbeeld voor het aanschaffen van dure producten of om te sparen zonder afhankelijk te zijn van het bankwezen en girale geldstromen. In dergelijke landen hebben partijen in onder andere de detail- en groothandel, als ook consumenten die het 500 eurobiljet gebruiken, nog belang bij de circulatie ervan. Sinds 26 april 2019 zijn ook Duitsland en Oostenrijk gestopt met de uitgifte van het 500 eurobiljet. In Amerika geldt hetzelfde beleid als in de EU ten aanzien van hoge coupures; zij worden niet langer geproduceerd, maar gelden nog steeds als wettig betaalmiddel. Een ander land waar grote coupures nog gehanteerd worden is Zwitserland. Daar bestaat het CHF 1000- biljet (omgerekend bij de huidige koers ongeveer 900 euro[7]) dat nog steeds opgenomen kan worden en als betaalmiddel geldt.
  Datum: 2 juli 2019   Nr: 2019D28413   Indiener: W.B. Hoekstra, minister van Financiën   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Dagga in Suid Afrika?

Hi julle. Hierdie is my eerste post.

Ek wii net weet of daar al 'n finale besluit gemaak is op die wettige gebruik van dagga in Suid Afrika.

Enige informasie sal waardeer word.
submitted by justinos14 to afrikaans [link] [comments]

Noord-Korea veroordeeld het besluit van Nederland over Venezuela.

28-1-108 Juche (2019).
De Noord-Koreaanse regering is niet te spreken over de recente besluiten van de nieuwe Nederlandse regering om de onrust in Venezuela te escaleren. Niet alleen wil de imperialistische regering van Der_Kohl nog méér militairen sturen naar Aruba, Bonaire en Curaçao die vlakbij Venezuela leggen maar wil het kabinet ook nog de illegale 'president' Guiadó erkennen als wettige 'president'.
Nederland volgt hiermee de imperialistische acties van de VS die als enige doel hebben om een conflict te starten met Venezuela. Het standpunt van de Noord-Koreaanse regering is duidelijk, Maduro is legitiem gekozen als president van Venezuela en de VS zit al jarenlang onrust aan het stoken in Venezuela en is ook voor deze coup van Guiadó verantwoordelijk.
Dat de Nederlandse regering ook nog eens de BOPEC en de Isla raffinaderij afpakken van Venezuela is helemaal schandalig en is een pure daad van een agressor. Ook het plan om luchtdoelgeschut op de eilanden te plaatsen is buitengewoon schandalig voor een land die zelf de agressor is.
Nederland is niet op uit op een vreedzame oplossing maar om een samenwerkingsverband met de VS om Venezuela binnen te vallen. De enige partij die niet de lijn van de VS volgt in Nederland is de SP en laten zien dat het socialisme staat voor vrede. De laffe, kapitalistische regering echter is het schroothondje van de VS en laat maar weer eens zien dat Nederland min of mee een vazal is van de VS.
submitted by Alfus to RMTKMedia [link] [comments]

Het bericht ‘Inlichtingendiensten: stop je intimiderende bezoekjes’

Vragen van de leden van Kooten-Arissen en Van Raan (beiden PvdD) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Inlichtingendiensten: stop je intimiderende bezoekjes’ (ingezonden 17 juni 2019)   1. Bent u bekend met de berichten ‘Inlichtingendiensten: stop je intimiderende bezoekjes’ 1) en ‘Hoe de politie informanten werft onder klimaatactivisten’? 2) 2. Begrijpt u dat burgers bezorgd zijn over het feit dat Nederland nog ver verwijderd is van het behalen van de noodzakelijke klimaatdoelstellingen? Begrijpt u de extra zorgen nu steeds duidelijker lijkt te worden dat Nederland het door de rechter in de Urgenda uitspraak verplichte doel om in 2020 minimaal 25% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990 waarschijnlijk niet gaat halen en nu blijkt dat het summiere doel om 14% duurzame energie op te wekken in 2020 niet gehaald gaat worden? 3. Kunt u, net als uw collega van Economische Zaken en Klimaat eerder deed, onderschrijven dat de klimaatstakers en -activisten de wetenschap aan hun zijde hebben wanneer zij stellen dat er onvoldoende klimaatmaatregelen genomen worden? 3) 4) 4. Kunt u aangeven op welke wijze burgers, anders dan via de rechtsgang, de Staat tot de orde kunnen roepen wanneer ernstige en onomkeerbare schade wordt toegebracht aan de leefomgeving, de biodiversiteit, het klimaat en de natuur? 5. Kunt u aangeven op welke wijze burgers, anders dan via de rechtsgang, de Staat tot de orde kunnen roepen wanneer hun (mensen)rechten geschonden dreigen te worden? 6. Kunt u aangeven op welke wijze burgers de Staat tot actie kunnen dwingen wanneer hun (mensen)rechten geschonden worden ondanks een gerechtelijk uitspraak die de Staat tot actie dwingt? 7. Op basis van welke criteria wordt een veronderstelde ‘dreiging’ in beeld gebracht en door welke organisaties? 8. Bent u van mening dat burgers of organisaties die zich vrijwillig, geweldloos en met open vizier inzetten om de volgens de wetenschap benodigde klimaatactie van de grond te krijgen als dreiging gezien moeten worden? Zo ja, waarom? 9. Op basis van welke criteria werd de veronderstelde ‘dreiging’ van klimaatactivisten in beeld gebracht? En door welke organisaties? 10. Welke andere activistengroepen worden benaderd en waarom? 11. Kunt u per overheidsdienst een tijdlijn geven met de door hen (geschatte) dreiging die uit zou gaan van klimaatactivisten? Wanneer zijn zij voor het eerst als dreiging aangemerkt en waarom? 12. Zou naar uw mening het veroorzaken van maatschappelijke ontwrichting reden zijn om een organisatie als bedreiging voor de maatschappij te beschouwen? 13. Moet er sprake zijn van een reële dreiging alvorens over gegaan mag worden tot de inzet van informaten? Zo nee, hoe is dit wettelijk geregeld? 14. Welke informatie heeft ertoe geleid dat overgegaan werd tot de inzet van informaten? Wanneer was dat? 15. Kunt u aangeven hoeveel burgers uit de klimaatbeweging de inlichtingendiensten of aanverwante diensten benaderd hebben? Kunt u aangeven hoeveel organisaties uit de klimaatbeweging de inlichtingendiensten of aanverwante diensten benaderd hebben? Zo nee, waarom niet? 16. Op basis van welke criteria zijn de desbetreffende individuen benaderd? En op basis van welke criteria zijn de desbetreffende organisaties benaderd? 17. Kunt u aangeven waarom de burgers, die zich belangeloos inzetten voor het behoud van een leefbare planeet, heimelijk benaderd worden? Kunt u aangeven waarom deze heimelijke benaderingswijze noodzakelijk zou zijn geweest? Waarom kan de overheid niet, net als de activisten, met open vizier contact zoeken? 18. Kunt u aangeven waarom het noodzakelijk zou zijn geweest dat de agenten gebruik maakten van nep-legitimatiebewijzen? 19. Kunt u zich voorstellen dat de in de artikelen beschreven werkwijze als intimiderend en dreigend ervaren is? Zo nee, waarom niet? 20. Kunt u aangeven waarom het noodzakelijk en wettig zou zijn geweest dat deze agenten beschikten over uitgebreide en vertrouwelijke persoonsgegevens van de benaderde individuen? Kunt u aangeven waarom het noodzakelijk en wettig zou zijn geweest dat de agenten deze informatie intimiderend en dreigend inzetten? Kunt u bij beide vragen de noodzaak en wetmatigheid uitgesplitst beantwoorden? 21. Is deze intimiderende en dreigende werkwijze naar uw mening proportioneel? Zo ja, waarom? Wie toetst de proportionaliteit van deze werkwijze? 22. Deelt u de mening dat het beter is om energie te steken in het aanpakken van het klimaatprobleem dan in het aanpakken van klimaatactivisten? 23. Kunt u zich voorstellen dat na het decennia lang negeren van de oproep om over te gaan tot actie in de strijd tegen de klimaatverandering burgers in afnemende mate vertrouwen houden in de door de regering voorgespiegelde oplossingen? Zo nee, waarom niet? Kunt u zich voorstellen dat dit gevoel versterkt is nu zowel de wetenschap als de gerechtelijke macht zich hebben uitgesproken tegen het huidige overheidsbeleid? Zo nee, waarom niet? 24. Bent u bereid de intimiderende en bedreigende werkwijze van inlichtingendiensten en aanverwante diensten jegens klimaatactivisten stop te zetten? Zo nee, waarom niet? 1) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/04/inlichtingendienst-stop-je- intimiderende-bezoekjes-a3962612 2) https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/04/hoe-de-politie-informanten-werft- onder-klimaatactivisten-a3962613 3) https://nos.nl/artikel/2270851-wetenschappers-steunen-klimaatspijbelaars- groot-gelijk.html 4) https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-het- bericht-dat-ruim-3-200-belgische-wetenschappers-en-academici-de- klimaatstakers-groot-gelijk-geven
  Datum: 17 juni 2019   Nr: 2019Z12308   Indiener: Femke Merel van Kooten-Arissen, Kamerlid PVDD   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Afschaffing van het 500 euro biljet

Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de minister van Financiën over afschaffing van het 500 euro biljet. (ingezonden 10 mei 2019)     1. Kent u het artikel ‘Exit 500 eurobiljet’? 1)   2. Bent u het eens met het pleidooi van een teamleider van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU; in het artikel aangeduid als de witwaspolitie) om het 500 eurobiljet af te schaffen?   3. Deelt u de mening dat een biljet waar nauwelijks mee wordt betaald maar wel volop in het criminele circuit circuleert weg moet als wettig betaalmiddel? Deelt u de mening dat het 500 eurobiljet de internationale drugsvaluta is geworden en niet voor niks ‘bin ladens’ worden genoemd in het criminele circuit?   4. Is het waar dat ongeveer 30 procent van de waarde van de euro’s in contanten wordt vertegenwoordigd door 500 eurobiljetten, terwijl vrijwel niemand er ooit mee betaalt? Is het ook waar dat de helft van de biljetten in Zuid-Amerika wordt gebruikt en dat dat duidt op grootscheeps misbruik? Ze hebben daar de euro toch niet ingevoerd?   5. Wanneer verwacht de Europese Centrale Bank (ECB) dat de 500 eurobiljetten uit omloop zijn? Bent u bereid een einddatum voor het 500 eurobiljet met de ECB af te spreken, bijvoorbeeld 2021, waarna de biljetten alleen nog bij de centrale banken omgewisseld kunnen worden?   6. Ziet ook u het voordeel dat door het 500 eurobiljet af te schaffen drugscriminelen het leven in de toekomst zuurder wordt gemaakt?   7. Bent u bereid om, vergelijkbaar met wat oud-minister Lieftinck in 1945 deed in het kader van de naoorlogse geldzuivering, ervoor te pleiten dat het 500 eurobiljet ongeldig wordt verklaard? Ziet u ook het voordeel dat boeven die op stapels geld zitten zo hun zwarte geld nergens kwijt kunnen en hen dus recht in het hart raakt?   8. Welke partijen, naast criminelen, zijn er in Europa eigenlijk nog voorstander van om de 500 eurobiljetten in stand te houden? Het is toch zo dat de Amerikanen om dezelfde reden, bestrijding van criminaliteit, de grotere coupures al veel eerder hebben afgeschaft en dat ook andere landen niet geen bankbiljetten met een zo grote waarde hebben?   8. Bent u, nu u aan het criminele gebruik van 500 eurobiljetten zelf iets kunt doen, anders dan aan de witwasproblemen bij ING die moeten worden opgelost, bereid de oproep van de witwaspolitie te volgen en zo criminelen het leven moeilijker te maken?     1) De Telegraaf, 4 mei 2019
  Datum: 10 mei 2019   Nr: 2019Z09224   Indiener: Henk Nijboer, Kamerlid PVDA   Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Motie van de leden Van den Berg en Geleijnse

De Kamer,   gehoord de beraadslaging,   constaterende dat er diverse apotheken zijn waar niet meer met contant geld kan worden afgerekend,   overwegende dat contant geld een wettig betaalmiddel is en dat het'cloor grote groepen in onze samenleving wordt gezien als het voorkeursbetaalmiddel, bijvoorbeeld omdat ze digitaal minder vaardig zijn, een zeer kleine beurs hebben en met cash beter overzicht kunnen houden, uit de schuldhulpverlening komen en met cash beter inzicht houden,   van mening dat geneesmiddelen geen gewone producten zijn en het niet zo kan zijn dat deze niet verstrekt kunnen worden aan mensen die alleen met cash geld willen of kunnen betalen,   verzoekt de regering in overleg met betrokken partijen te bewerkstelligen dat apothekers verplicht worden cash ontvangsten mogelijk te maken,   en gaat over tot de orde van de dag
  Datum: 20 februari 2019    Nr: 29477-551    Indiener: Joba van den Berg, Kamerlid CDA
Voor:    ...
Tegen:  ...
Besluit:  ...
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Het Plakkaat van Verlatinghe, de eerste onafhankelijkheidsverklaring tegen Philip II en de geboorteakte van de huidige Nederlanden

De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden. Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt.
Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d'ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deselve te bewaren. En so wanneer hy sulx niet en doet, maer in stede van zijne ondersaten te beschermen, deselve soeckt te verdrucken, t'overlasten, heure oude vryheyt, privilegien ende oude herkomen te benemen, ende heur te gebieden ende gebruycken als slaven, moet ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran ende voor sulx nae recht ende redene magh ten minsten van zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van den lande, voor egheen Prince meer bekent, maer verlaeten ende een ander in zijn stede tot beschermenisse van henlieden voor overhooft sonder misbruycken ghecosen werden:
Te meer so wanneer d'ondersaten met ootmoedighe verthooninghe niet en hebben heuren voorsz. Prince konnen vermorwen, noch van zijn tirannich opset gekeeren ende also egeen ander middel en hebben om heure eighene, heure huysvrouwen, kinderen ende naecomelinghen aengeboren vryheyt (daer zy na de wet der natueren goet ende bloet schuldigh zijn voor op te setten), te bewaren ende beschermen, gelijck tot diversche reysen uut gelijcke oorsaecken in diversche landen, ende tot diversche tijden geschiet, en d'exempelen ghenoegh bekent zijn: twelck principalick in dese voorsz. landen behoort plaetse te hebben ende stadt te grijpen, die van allen tijden zijn gheregeert geweest ende hebben ook moeten geregeert worden navolgdende den eedt by heure Princen t'heuren aencome gedaen, na uutwijsen heurer privilegien, costumen ende ouden hercomen: hebbende oock meest alle de voorsz. landen haren Prince ontfangen op conditien, contrackten ende accoorden ende welcke brekende, oock nae recht den Prince van de heerschappye van den lande is vervallen.
Nu ist also, dat den Coninck van Spaengien, nae het overlijden van hooger memorie Keyser Kaerle de vijfde, van wien hy alle dese Nederlanden ontfanghen hadde, vergetende de diensten die so sijn Heer vader, als hy, van dese landen ende ondersaten derselver hadden ontfanghen, deur dewelcke besondere de Coninck van Spaengien soo loffelicke victorien teghens zijne vyanden verkregen hadde, dat zijnen naem ende macht alle de wereldt deur vernaemt ende ontsien wert: vergetende oock de vermaninge die de voorsz. Keiserlicke Majesteydt hem t'anderen tijden ter contrarien hadde ghedaen, heeft dien van den Raede van Spaengien (neffens hen wesende) die deurdien zy in dese landen en vermochten egheen bevel te hebben te gouverneren oft de principale staten te bedienen, gelijck zy in de Coninckrijcken van Napels, Sicilien, tot Milanen, in Indien ende ander plaetsen, onder des Conincks geweldt wesende, deden, kennende den meestendeel van hen den rijckdom ende macht derselver, hadden eenen nijt teghens dese voorsz. landen ende de vryheyt derselver in hen herte genomen, ghehoor ende gheloof ghegheven, denwelcken Raedt van Spaengien, oft eenighe van de principale van dien, den voorsz. Coninck tot diversche reysen voor ooghen ghehouden hebben, dat voor zijn reputatie ende Majesteyt beter was, dese voorsz. landen van nieuws te conquesteren, om daerover vryelick ende absolutelick te moghen bevelen (t'welck is tyranniseren nae zijn beliefte) dan onder alsulcken conditien ende restrictien (als hy hadde in 't overnemen van de heerschappye van deselve landen moeten zweeren) die te regeren. Welcke volgende den Coninck zedert alle middelen ghesocht heeft dese voorsz. lande te brenghen uyt heure oude vryheydt in een slavernye onder 't gouvernement van de Spaegnaerden: hebbende eerst, onder 't decxsel van de religie, willen in de principaelste ende machtighste steden stellen nieuwe bisschoppen, deselve begiftende ende doterende met toevoeginghe ende incorporatie van de rijckste abdyen, ende hen bysettende negen canonicken, die souden wesen van zijnen Raedt, waeraf de drie souden besonderen last hebben over d'inquisitie, door dewelcke incorporatie deselve bisschoppen (die souden moghen geweest hebben sowel vreemdelingen als ingheborene) souden hebben ghehadt d'eerste plaetsen ende voysen in de vergaderinge van de Staten van de voorsz. landen ende geweest zijne creaturen, staende tot zijne bevele ende devotie: ende deur de voorsz. toegevoechde canonicken de Spaensche inquisitie ingebrocht, dewelcke in dese landen altijt so schrickelick ende odieus, als de uuterste slavernye selve, gheweest is, so een yegelijck is kennelick: sodat de voorsz. Keyserlicke Majesteyt deselve t'anderen tijden den landen voorgeslagen hebbende, deur die remonstrantie die men aen Zijne Majesteyt daerteghens gedaen heeft (thonende d'affectie die hy zijne ondersaten was toedraghende) die heeft laten varen: maer niettegenstaende diversche remonstrantien, so by perticulire steden ende provincien, alsoock van eenige principale heeren van den lande, namentlic den heere van Mongtiny ende den grave van Egmondt, tot dien eynde by consente van de hertoghinne van Parma, doen ter tijt regente over deselve landen, by advijse van den Rade van State ende Generaliteyt, na Spaengien tot distincte reysen gesonden, mondelinge gedaen: ende dat ook den voorsz. Coninck van Spaengien deselve mondelinghe goede hope hadde ghegheven van, naevolgende haer versoeck, daerinne te versien, heeft ter contrarien corts daernaer by brieven scherpelick bevolen de voorsz. bisschoppen, op zijn indignatie, terstont t'onfangen ende te stellen in de possessie van heure bisdommen ende geincorporeerde abdyen, de inquisitie te werck te stellen daer se te vooren was, ende d'ordonnantie van het concilie van Trenten (die in vele poincten contrarieerden de privilegien van de voorsz. landen) t'achtervolgen. Twelck gekomen zijnde ter ooren van de ghemeynte, heeft met redenen oorsake ghegheven van een groote beroerte onder haer ende eenen aftreck van de goede affectie, die zy als goede ondersaten den voorsz. Coninck van Spaengien ende zijne voorsaten altijdt toeghedragen hadden, besonder aenmerckende dat hy niet alleenlick en sochte te tyranniseren over hunne personen ende goet, maer ooc over heure conscientien, waervan zy verstonden niemant, dan aen Godt alleene, ghehouden te wesen rekeninge te gheven oft te verantwoorden: waerdeur ende uut medelijden van de voorsz. ghemeynte, de principaelste van den adel van den lande hebben in den jare 1566 seker remonstrantie overghegheven, versoeckende dat, om de ghemeynte te stillen ende alle oproer te verhoeden, Zijne Majesteydt soude de voorsz. poincten, ende besonder nopende de rigoureuse ondersoeckinge ende straffe over de religie willen versoeten, daerinne thoonende de liefde ende affectie die hy tot zijne ondersaten, als een goedertieren Prince was draghende. Ende om t'selfde al naerder ende met meerder authoriteyt den voorsz. Coninck van Spaegnien te kennen te gheven ende te verthoonen hoe nootelick het was voor het lants welvaren, ende om t'selfde te houden in ruste, sulcke nieuwicheden af te doen ende het rigeur van de contraventie van den placcate, op de saken van der religien gemaeckt, te versoeten, ter begeerte van de voorsz. Gouvernante, Rade van State ende van de Staten Generael van alle de landen, als ghesanten zijn nae Spaengnien gheschikt gheweest den Marckgrave van Berghen ende den voorsz. heere van Montigni in stede van dewelcke ghehoor te gheven ende te versiene op de inconvenienten die men voorghehouden hadde (die mits het uutstal van daerinne in tijts te remedieren so den noot uut heyschte, alreede onder de gemeynte meest in alle de landen begonst waren hen t'openbaren) heeft, door opruyen van den voorsz. Spaenschen Raedt, de persoonen, de voorsz. remonstrantie ghedaen hebbende, doen verclaren rebel ende schuldig van het crym van lesae Majestatis ende alsoo strafbaer in lijf ende goet: hebbende daerenboven de voorsz. heeren ghesanten namaels (meynende de voorsz. landen deur 't gheweldt van den Hertogh van Alve gheheelick gebrocht te hebben onder zijn subjectie ende tyrannye) tegens alle gemeyne rechten, oock onder de wreetste ende tyrannichste Princen altijt onverbrekelick onderhouden, doen vanghen, dooden ende heure goeden confisqueren.
Ende al wast alsoo dat meest de beroerte in dese voorsz. landen deur toedoen van de voorsz. regente ende heure adherenten in 't voorsz. jaer 1566 opghestaen, was gheslist, ende veele die de vryheyt des lants voorstonden, verjaeght, ende d'andere verdruct ende t'onder ghebrocht, soodat den Coninck egheen oorsake ter werelt meer en hadde, om de voorsz. landen met gewelt ende wapenen t'overvallen: nochtans om sulcken oorsake die den voorseyden Spaenschen Raet langhen tijdt ghesocht ende verwacht hadde (so opentlick de opgehouden ende gheintercipieerde brieven van den ambassadeur van Spaengien, Alana, in Vrankrijck wesende, aen de Herthoginne van Parma, doen ter tijt geschreven, dat uutwijsden) om te niet te mogen doen alle des landts privilegien, dat nae heuren wille by Spaengnaerden tyrannichlick te mogen gouverneren, als de Indien ende nieuwe geconquesteerde landen, heeft deur ingeven ende raedt van deselve Spaengnaerden (thoonende de cleyne affecktie die hy zijnen goeden ondersaten was toedraghende, contrarie van 't gene hy heur, als heur Prince, beschermer ende goede herder schuldigh was te doen) nae dese landen, om deselve t'overvallen, gheschickt met groote heyrcracht den Hertogh van Alva, vermaert van strafheyt ende crudelitett, een van de principale vyanden van deselve landen, verselschapt, om als Raden neffens hem te wesen, met persoonen van gelijcke natuere ende humeuren.
Ende al wast so dat hy hier in de landen sonder slach oft stoot is gecomen ende met alle reverentie ende eere is ontfanghen van de arme inghesetene, die niet en verwachten dan alle goedertierenheyt ende clementie, ghelijck den Coninck hen dickwils met zijne brieven gheveynsdelick hadde toegheseyt: jae dat hy selfs van meyninge was te comen in persoone, om in als tot ghenoeghe van eenen yeghelicken ordre te stellen: hebbende oock ten tijden van het vertreck van den Hertoghe van Alve nae dese landen een vlote van schepen in Spaegnien, om hem te voeren, ende een in Zeelant om hem tegens te comen, tot grooten excessiven coste van den lande doen toereeden, om zijne voorsz. ondersaten t'abuseren ende te beter in 't net te brengen: heeft niettemin den voorsz. Hertoghe van Alve terstont na zijn comste, wesende een vreemdelinck, ende niet van den bloede van den voorsz. Coninc, verclaert gehadt commissie van den Coninck te hebben van opperste Capiteyn, ende corts daernaer van Gouverneur Generael van den lande, teghens de privilegien ende oude hercomen desselfs. Ende openbarende ghenoegh zijn voornemen, heeft terstont de principale steden ende sloten met volcke beset, casteelen ende sterckten in de principaelste ende machtichste steden, om die te houden in subjectie, opgherecht, de principaelste heeren, onder 't decksel van heuren raet van doen te hebben ende te willen employeren in den dienst van den lande, uut last van den Coninck vriendelick ontboden: die hem gehoor ghegheven hebben, doen vanghen, tegens de previlegien uut Brabant, daer se ghevanghen waren, ghevoert, voor hem selven (niet wesende heuren competenten rechter) doen betichten, ten lesten, sonder hen volkomelick te horen, ter doot veroordeelt ende openbaerlick en schandelick doen dooden: d'andere, beter kennisse van de gheveynstheyt der Spaengaerden hebbende, hun uuten lande houdende, verclaert verbeurt te hebben lijf ende goet, voor sulcks hun goet aenveerdt ende gheconfisqueert, omdat de voorsz. arme inghesetene hun niet en souden, t'ware met hare stercten oft Princen die heure vryheyt souden moghen voorstaen, connen oft mogen teghens 't Paus geweld behelpen, behalvens noch ontallicke andere edelmans ende treffelicke borghers, die hy soo om den hals ghebrocht als verjaeght heeft, om hunne goeden te confisqueren. De reste van de goede inghesetene, boven den overlast die zy in heur wijfs, kinderen ende goeden leden, deur gemeyne Spaensche soldaten t'heuren huyse in gharnisoen ligghende, travaillerende met sovele diversche schattinghe, so mits heur bedwinghende tot gheldinghe tot de bouwinghe van de nieuwe casteelen ende forticicatie van de steden tot heure eyghen verdruckinghe, als met opbrenghen van honderste, twintighste ende thiende penninghen, tot betalinghe van den crijghslieden, so by hen medegebracht, als die hy hier te lande oplichte, om t'employeren tegens heur mede landtsaten en degene die het lants vryheyt met perijckel van heuren lijve aventuerden voor te staene, opdat, de voorsz. ondersaten verarmt wesende, egeen middel ter werelt en soude overblijven om zijn voornemen te beletten ende d'instrucktie, hem in Spaegnien gegeven, van het lant te trackteren als van nieuws geconquesteert, te beter te volbrenghen. Tot welcken eynde hy oock begonst heeft in de principale plaetsen d'ordre van justitie nae de maniere van Spaegnien (dierecktelick teghens de previlegien van den lande) te veranderen, nieuwe Raden te stellen ende ten lesten wesende buyten alle vreese, soo hem dochte, eenen thienden penninck fortselick willen oprechten op de coopmanschappen ende handtwercken, tot gantsche verderfenisse van den lande, gheheelick op de voorsz. coopmanschap ende handtwerck staende, nietthegenstaende menichvuldighe remonstrantien, by elck landt in 't particulier, ende oock by allegader in 't generael hem ter contrarien ghedaen: hetwelck hy oock met ghewelt soude volbracht hebben, ten ware gheweest dat deur toedoen van mijnen heere den Prince van Orangien ende diversche edelmans ende andere goede ingheborene, by den voorsz. Hertogh van Alve uuten lande gebannen, Zijne Vorst[elijke] G[enade] volgende ende meest in haren dienst wesende, ende andere inghesetene, wel gheaffectioneerde tot de vryheyt van het voorsz. vaderlant, Hollant ende Zeelandt corts daernaer niet meest en hadde hem afghevallen ende hun begeven onder de bescherminghe van den voorsz. heere Prince, tegens dewelcke twee landen den voorsz. Hertoge van Alve duerende zijn gouvernement, ende daernaer den groten Commandeur (die naer den voorsz. Hertogh van Alve, niet om te verbeteren, maer om denselven voet van tyrannie by bedeckter middelen te vervolghen, den voorsz. Coninck van Spaegnien hier te lande gheschickt hadde) hebben d'andere landen, die zy met heure garnisoenen ende opgerechte casteelen hielden in de Spaensche subjectie, bedwongen om heure persoonen ende alle heure macht te ghebruycken om die te helpen t'onderbrenghen, dies niet meer deselve landen, die zy tot heure assistentie als vooren emploeyeerde, verschoonende, dan oft se heur selfs vyanden waren gheweest: latende de Spaengnaerden, onder 't decksel van ghemutineert te zijne, ten aensien van den grooten Commandeur in de stadt van Antwerpen gheweldichlick comen, daer ses weken lanck, tot laste van de burgheren, nae hunne discretie teeren ende daerenboven tot betalinghe van heure gheheyschte soldije, dieselve borgheren bedwinghende binnen middelen tijden (omme van het gheweldt van deselve Spaegnaerden ontslaghen te wesen) vier hondert duysent guldenen op te brengen, hebbende daernaer de voorsz. Spaensche soldaten, meerder stouticheydt ghebruyckende, hen vervoordert de wapenen openbaerlick teghens het landt aen te nemen, meynende eerst de stadt van Bruessele inne te nemen ende in stede van d'ordinarise residentie van den Prince van den lande, daer wesende, aldaer haren roofnest te houden, t'welk haer niet gheluckende, hebben de stadt van Aelst overweldigtt, daernaer de stadt van Maestricht ende de voorsz. stadt van Antwerpen gheweldichlick overvallen, ghesaccageert, gepilleert, ghemoort, gebrant en soo getrackteert, dat de tyrannichste ende crueelste vyanden van den lande niet meer oft arger en souden connen doen, tot onuutsprekelicke schade niet alleenlick van de arme ingesetene, maer oock van meest allen de natien van der werelt, die aldaer hadden haer coopmanschap ende ghelt. Ende niettegenstaende dat de voorsz. Spaegnaerden by den Rade van State (by denwelcken doen ter tijt mits de doot van den voorsz. grooten Commandeur te voren geschiet, het gouvernement van den lande was uut laste ende commissie van den voorsz. Coninc van Spaegnien aenveert) ten byzijne van Hieronomo de Rhoda, om heur overlast, fortse ende gewelt, 'twelck zy deden, verclaert ende ghecondicht waren voor vyanden van den lande, heeft denselven Rhoda uut zijne authoriteydt (oft, soo 't te presumeren is, uut krachte van seker secrete instrucktie die hy van Spaegnien hebben mochte) aenghenomen hooft te wesen van de voorsz. Spaegnaerden ende heure adherenten: ende (sonder aensien van den voorsz. Raet van Staten) te gebruycken den naem ende authoriteyt van den Coninck, te conterfeyten zijnen zegel, hem openbaerlick te dragen als gouverneur ende lieutenant van den Coninck, waerdeur de Staten zijn geoorsaeckt geweest ten selven tijde met mijnen voorsz. heere den Prince ende de Staten van Hollant ende Zeelant t'accorderen:
welck accoort by den voorsz. Raede van State, als wettige gouverneurs van den lande, is gheapprobeert ende goetgevonden geweest, om gelijkerhant ende eendrachtelick de Spangnaerden, des ghemeynen landts vyanden, te moghen aenvechten ende uut den lande verdrijven, niet latende nochtans, als goede ondersaten, binnen middelen tijden by diversche ootmoedighe remonstrantien neffens den voorsz. Coninck van Spaegnien, met alder vlijt ende alle bequame middelen moghelick wesende, te vervolghen ende bidden, dat den Coninck ooge ende regardt nemende op de troublen ende inconvenienten, dier alrede in dese landen gheschiedt waren ende noch apparentelick stonden te gheschieden, soude willen de Spaegnaerden doen vertrecken uuten lande ende straffen degene die oorsake geweest hadden van het saccagheren ende bederven van zijne principale steden ende andere onuutsprekelicke overlasten die zijn arme ondersaten geleden hadden, tot een vertroostinge van degene dien t'overkomen was ende tot een exempel van andere:
maer den Coninck, al was 't, dat hy met woorden hem gheliet of teghens zijnen danke en wille t'selfde gheschiet was ende dat hy van meyninghe was te straffen de hoofden daeraf ende voortane op de ruste van den lande met alle goedertierenheydt (als een Prince toebehoordt) te willen ordre stellen, heeft nochtans niet alleenlick egheen justitie oft straffe over deselve doen doen, maer ter contrarien ghenoegh met der daet blijckende, dat met zijnen consente ende voorgaenden Raede van Spaegnien al gheschiedt was, is by opghehouden brieven corts daernaer bevonden, dat aen Rhoda ende andre capiteynen (oorsake van 't voorsz. quaet) by den Coninck selve gheschreven wort, dat hy niet alleenlick heur feyt goet vont, maer heur daeraf prees ende beloefde te recompenseeren, besondere den voorsz. Rhoda, als hem gedaen hebbende eenen sonderlinghen dienst, ghelijck hy hem oock tot zijnder wedercoomste in Spagnien ende alle andere (zijne dienaers van de voorsz. tyrannie in des landen gheweest hebbende) metter daet heeft bewesen. Heeft oock ten selven tijde (meynende des te meer d'oogen van de ondersaten te verblinden) den Coninck in dese landen gesonden voor gouverneur zijnen bastaerdtbroeder Don Johan van Oistenrijck, als wesende van zijnen bloede, diewelcke onder 't decksel van goet te vinden ende t'approberen d'accord tot Gent gemackt, het toeseggen van de Staten voor te staene, de Spaengaerden te doen vertrecken ende d'auteurs van de ghewelden ende desordren in dese voorsz. landen gheschiedt te doen straffen ende ordre op de ghemeyne ruste van den lande ende heur oude vryheyd te stellen, sochte de voorsz. Staten te scheyden ende d'een landt voor, d'ander naer t'onder te brenghen, soo corts daernaer door de ghehenghenisse Gods (vyand van alle tyrannie) ondeckt is door opghehouden en gheintercipieerde brieven, daerby bleeck dat hy van den Coninck last hadde om hem te reguleren na de instructie ende het bescheet dat hem Roda soude gheven, tot meerder gheveynsthedt verbiedende, dat se malcanderen niet en souden sien oft spreken ende dat hy hem soude neffens de principaele heeren minlick draghen ende deselve winnen, totter tijt toe dat hy deur heure middel ende assistentie soude mogen Hollant ende Zeelandt in zijn gewelt crijgen, om dan voorts metten anderen te doen na zijnen wille. Gelijc oock Don Johan, niettegenstaende hy de pacificatie van Gent ende seker accoord, tussen hem ende de Staten van alle de landen doen gemaeckt, hadde solempnelick in presentie van alle de voorsz. Staten belooft ende gesworen t'onderhouden, contrarie van dien alle middelen sochte om de Duytsche soldaten, die doen ter tijdt alle de principaelste stercten ende steden hadden in bewaernissen, deur middel van hunne colonellen, die hy hadde tot zijnen wille ende devotie, met groote beloften te winnen ende so deselve stercten ende steden te krijghen in zijn gheweldt, ghelijck hy den meestendeel alreede ghewonnen hadde ende de plaetsen hiel voor hem toeghedaen, om deur dien middel deghene die hen t'soecken souden willen maken, om den voorsz. heer Prince ende die van Hollandt ende Zeelandt oorloge te helpen aendoen, feytelick daertoe te bedwinghen ende also een straffer ende crueelder inlandtsche oorloge te verwecken, dan oyt te vooren hadde geweest, twelk (gelijck 't ghene dat geveynsdelick ende teghens de meyninge uutwendichlick gehandelt wort, niet langhe en can bedeckt blijven) uutbrekende eer hy volcomelick zijne intentie geeffectueert hadde, heeft t'selve nae zijn voornemen niet connen volbrengen, maer nochtans een nieuwe oorloghe in stede van vrede (daer hy hem t'zijner koemste af vanteerde) verweckt, noch jeghenwoordelick duerende.
Alle t'welck ons meer dan ghenoegh wettighe oorsake ghegeven heeft om den Coninck van Spaegnien te verlaten ende een ander machtigh ende goedertieren Prince, om de voorsz. landen te helpen beschermen en voor te staen, te versoecken, te meer dat in alsulcken desordre ende overlast de landen bat dan twintigh jaren van heuren Coning zijn verlaten geweest ende ghetrackteert niet als ondersaten, maer als vyanden, heur soeckende heur eyghen heer met cracht van wapenen t'onder te brengen, hebbende oock naer de aflijvicheydt van Don Johan deur den Baron van Selle, onder 't decksel van eenighe bequame middelen van accoorde voor te houdene, ghenoegh verclaert de Pacificatie van Gendt, die Don Johan uut zijnen naem besworen hadde, niet te willen advoyeren en alsoo daghelicks zwaerder conditien voorgheslaghen. Dien niettegenstaende hebben niet willen laten by schriftelijcke ende ootmoedighe remonstrantien, met intercessie van de principaelste Princen van Kerstenrijck sonder ophouden te versoecken met den voorsz. Coninck te reconcilieren ende accorderen, hebbende oock lestmael langhe tijdt onse Ghesanten ghehadt tot Colen, hopende aldaer, deur tusschenspreken van de Keyserlicke Majesteydt en de Keurvorsten die daer mede ghemoeyt waren, te verkrijghen eenen versekerden peys, met eenighe gracelicke vryheyt, besondere van der religie (de conscientie ende Godt principalic raeckende), maer hebben by experientie bevonden, dat wy met deselve remonstrantien ende handelinghen niet en consten yet van den Coninc verwerven, maer dat deselve handelingen ende communicatien alleenlick voorgheslaghen werden ende dienden om de landen onderlinghe twistich te maecken ende te doen scheyden d'een van den anderen, om des te gevoechelicker d'een voor ende d'ander naer t'onder brenghen ende heur eerste voornemen nu met alder rigeur teghens haer te werke te stellen: t'welck naederhant wel openbaerlick gebleken is by seker placcaet van proscriptien, by den Coninck laten uutgaen, by denwelcken wy ende alle de officiren ende ingesetene van de voorsz. geunieerde landen ende heure partye volgende (om ons tot meerder desperatie te brenghen, alomme odieus te makene, de trafficque ende handelinge te beletten) verclaert worden voor rebellen, en als sulcx verbeurt te hebben lijf ende goet, settende daerenboven op het lijf van den voorsz. heere Prince groote sommen van penninghen, soodat wy gantselick van alle middele van reconciliatie wanhopende ende oock van alle andere remedie ende secours verlaten wesende, hebben, volghende de wet der natueren, tot beschermenisse ende bewaernisse van onsen ende den andere landtsaten rechten, privilegien, oude hercomen ende vryheden van ons vaderlant, van het leven ende eere van onse huysvrouwen, kinderen ende nacomelingen, opdat se niet en souden vallen in de slavernye van de Spaegnaerden, verlatende met rechte den Coninc van Spaegnien, andere middelen bedwongen geweest voor te wenden, die wy tot onse meeste versekeringe ende bewaernisse van onse rechten, privilegien ende vryheden voorsz. hebben te rade gevonden.
Doen te wetene, dat wy t'gene voorsz. overgemerckt ende door den uutersten noot, als voore gedrongen zijnde, by gemeynen accoorde, deliberatie ende overdrage, den Coninc van Spaegnien verclaert hebben ende verclaren mits desen, ipso jure, vervallen van zijne heerschapye, gerechticheyt ende erffenisse van de voorsz. landen ende voortaene van egeene meyninghe te zijne denselven te kennen in eenige saken, den Prince, zijne hoocheyt, jurisdictie ende domeynen van dese voorsz. landen raeckende, zijnen naem als overheer meer te gebruycken oft by yemanden toelaten gebruyckt te worden, verclarende oock dien volghende alle officiers, justiciers, smale heeren, vassalen ende alle andere ingesetene van den voorsz. lande, van wat conditie oft qualiteyt die zijn, voortane ontslagen van den eede die zy den Coninck van Spaegnien, als heere van dese voorsz. landen gheweest hebbende, moghen eenichsins ghedaen hebben oft in hem ghehouden wesen.
Ende gemerckt uut oorsaken voorsz. den meestendeel van de geunieerde landen, by gemeynen accoorde ende consente van heure leden, hebben hun begheven ghehadt onder de heerschappye ende gouvernemente van den Doorluchtighen Prince den Hertogh van Anjou op seker conditien ende poincten, met Zijne Hoogheyt aenghegaen ende ghesloten, dat oock de Doorluchticheyt van den Eertzhertogh Matthias het gouvernement generael van den lande in onse handen heeft geresigneert ende by ons is geaccepteert gheweest, ordonneren ende bevelen allen justiciers, officiers ende andere die t'selfde eenichsins aengaen ende raken mag, dat zy voortaene den naem, titele, groote ende cleyne zeghelen, contre-zeghelen ende cachetten van den Coninck van Spaegnien verlaten ende niet meer en gebruycken en dat in plaetse van dien, soo langhe de Hoocheydt van den voorsz. Hertogh van Anjou, om noodelicke affairen, het welvaren van dese voorsz. landen rakende, noch van hier absent is (voor so vele den landen met de Hoogheyt van den voorsz. Hertogh van Anjou gecontrackteert hebbende aengaet) ende andersins d'andere by maniere van voorraet ende provisie sullen aennemen ende ghebruycken den tytele ende naem van 't hooft ende landtraet, en middelertijdt dat t'selve hooft ende Raeden volcomelik ende dadelick ghenoemt, beschreven ende in oeffeninghe van hennen staet ghetreden sullen zijn, onsen voorsz. name.
Welverstaende dat men in Hollandt ende Zeelant sal ghebruycken den naem van hoogh geboren Vorst den Prince van Oraengien ende de Staeten van deselven landen, totter tijt toe den voorsz. landtraedt datelick sal inghestelt wesen, en sullen hun alsdan reguleren achtervolghende de consenten, by hun-lieden, op de instrucktie van den lantraet ende contrackt, met Zijne Hoogheyt aengegaen, ende in plaetse van des voorsz. Conincks zeghelen, men voortaene gebruycken sal onsen grooten zeghel, contre-zeghel ende cachetten in saecken, raeckende de ghemeyne regeringhe, daertoe den landtraedt volghende heure instructie sal gheauthoriseert wesen: maer in saecken, raeckende politie, administratie van juistitie ende andere particuliere, in elck lant besondere, sal gebruyckt worden by de Provinciale ende andere Raden den naem ende titele ende zeghel van den lande respectivelick, daer t'selfde valt te doene, sonder ander, al op de pene van nulliteyt van de brieven, bescheeden oft depeschen, die contrarie van t'gene voorsz. is, ghedaen oft gheseghelt zullen wesen. Ende tot beter ende sekerder volcominghe ende effectuatie van t'gene voorsz. is, hebben gheordonneert ende bevolen, ordonneren ende bevelen mits desen, dat alle des Conincks van Spaegnien zeghelen, in dese voorsz. geunieerde landen wesende, terstont nae de publicatie van desen, ghebrocht sullen moeten worden in handen van de Staten van elcke van de voorsz. landen respecktivelick oft denghenen, die daertoe by deselve Staten specialick sullen wesen ghecommitteert ende geauthoriseert, op pene van arbitrale correcktie. Ordoneren ende bevelen daerenboven, dat voortaene in egeenderhande munte van de voorsz. gheunieerde landen sal gheslaghen worden den naem, titele ofte wapenen van den voorsz. Coninck van Spaegnien, maer alsulcken slagh ende forme als gheordonneert sal worden tot eenen nieuwen gouden ende silveren penninck met zijne ghedeelten. Ordoneren ende bevelen insghelijcks den president ende andere heeren van den Secreeten Raede, mitsgaders alle andere cantselers, presidenten ende heeren van den Raeden provinciael ende alle die presidenten oft eerste rekenmeesters ende andere van allen de rekenkameren, in de voorsz. landen respecktive wesende, ende alle andere officiers ende justiciers, dat zy (als heur voortaene ontslagen houdende van den eedt, die zy den Coninc van Spaegnien hebben respectivelic naer luyt heurer commissien gedaen) schuldich ende gehouden sullen wesen in handen van den Staten 's lants, daeronder zy respective resorteren, oft heur speciale gecommitteerde te doen eenen nieuwen eedt, daermede zy ons sweeren ghetrouwicheydt teghens den Coninck van Spaegnien ende allen zijne aenhanghers, al naervolghende het formulair, daerop by de Generale Staten gheraempt.
Ende sal men de voorsz. raeden, justiciers ende officiers, geseten onder de landen (met de Hoocheydt van den Hertogh van Anjou ghecontrackteerdt hebbende, van onsent wegen) gheven ackte van continuatie in hunne offitien, ende dat by maniere van provisie, totter aencompste toe van zijne voorsz. Hoogheyt, in plaetse van nieuwe commissien, inhoudende cassatie van heure voorgaende, ende voorsz. raeden, justiciers ende officiers, gheseten in den landen, met zijne voorseyde Hoogheyt niet ghecontrackteert hebbende, nieuwe commissien onder onsen naem ende zeghel, ten ware nochtans dat d'impetranten van heure voorsz. eerste commissien wedersproken ende achterhaelt werden van contraventie der previlegien des landts, onbehoorlickheyt oft ander diergelijcke saecken.
Ontbieden voorts den president ende luyden van den Secreten Raede, cancelier van den Hertoghdomme van Brabandt, mitsgaders den cantseler van den Furstendomme Gelre ende Graeffschap Zutphen, president ende luyden van den Raede in Vlaenderen, president ende luyden van den Raede in Hollant, rentmeesteren oft de hooghe officieren van Beoist- ende Bewesterschelt van Zeelant, president ende Raede in Vrieslant, den schoutet van Mechelen, president ende luyden van den Raede van Utrecht ende allen anderen iusticieren ende officieren wien dat aengaen mach, heuren stedehouderen ende eenen yeghelicken van henlieden besondere, soo hem toebehooren sal, dat zy dese onse ordonnantie condighen ende uutroepen over alle den bedrijve van heure jurisdictie ende daer men is gewoonlick publicatie ende uutroepinge te doene, sodat niemant des cause van ignorantie pretenderen en mach, ende deselve ordonnantie doen onderhouden ende achtervolghen onverbrekelick ende sonder infracktie, daertoe rigoreuselick bedwinghende die overtreders in der manieren voorsz. sonder verdrach oft dissimulatie: want wy tot welvaren van den lande also hebben bevonden te behooren. Ende van des te doene ende wes daeraen cleeft, gheven wy u ende elcken van u die 't aengaen mach, volcomen macht, authoriteydt ende sonderlingh bevel. Des t'oorconde hebben wy onsen zegel hieraen doen hanghen.
Ghegheven in onse vergaderinghe in 's Gravenhaghe, den sessentwintichsten Julij MDLXXXI. Op de plijcke stont gheschreven: Ter ordonnantie van de voornoemde Staten. Ende ghetekent, J. van Asseliers.
submitted by meint48 to cirkeltrek [link] [comments]

Chomsky: The End is Nigh (no prizes for guessing who's at fault)

I came across a thread in /history discussing the Khmer Rouge, in this thread the talk turned to Noam Chomsky and his role in denying and downplaying the Cambodian genocide; a poster reasonably asked: how does this guy manage to maintain his reputation? (I'm going to assume this affair is well enough documented that I don't need to dwell on it, it is not relevant to my following argument)
Let me get this straight - I'm not of the opinion that someone can not do useful work outside of their field of expertise - many non-historians write history extremely well, according to it's best practice and method, and often with much more incision and talent of prose than many within the field. But I feel very confident in saying Noam Chomsky is no such individual.
So I embarked on a small enterprise in order to shut people up about Chomsky and the fabricated horseshit he attempts to pass off as real history, or, 'unacceptable truths' - which is his euphimistic alternative premise for "academic historians broadly consider me a fraud and a Pilgerist". Naturally these critics are mostly perceived sufferers of Marx's False Consciousness... shit, I mean Chomsky's "Manufacturing of Consent".
My methodology was simple - working under the assumption that one could select any random Chomsky essay, study it, and detect a brazen act of intellectual dishonesty, I went to the website of The Nation and searched for Chomsky, selecting the first thing I saw: It Is a Wonder We Are Still Alive
Written on the fifth of this month, subtitled:
Sixty-nine years ago today, the United States dropped an atomic bomb on the city of Hiroshima, beginning a countdown toward the inglorious end of our species.
Perfect! Very much the kind of apocalyptic senility I've come to expect from Chomsky. The end of the world is nigh - America did it. Far be it from me to be flip about the threat of mutually assured destruction, which Chomsky righteously bemoans in the opening of his essay - the query he poses after is a perfectly reasonable one, but immediately answered with typical Chomsky elusiveness and rhetorical gymnastics:
Could that threat have been taken off the table? We cannot, of course, be sure, but it was hardly inconceivable.
Of course Noam, we cannot be sure can we? "Hardly inconceivable" is basically a completely empty statement and logically equivalent to another Chomsky staple: it's not impossible (you will, on close reading, find these types of flaccid and pointlessly misleading premises littered throughout his writing)... sure Noam, you keep peddling that old bull to cover your lying ass, we'll keep on being insulted that you seem to think us belligerent bourgeois reactionaries have never heard of inductive reasoning or inference as to the best explanation.
So, now we have established that it's 'hardly inconceivable' that the terrifying nuclear brinksmanship of the cold war could potentially have been avoided, it's time to elaborate on exactly how such a de-escalation of the conflict could have been achieved. Exhibit A:
One indication of possible opportunities to blunt the threat was a remarkable proposal by Soviet ruler Joseph Stalin in 1952, offering to allow Germany to be unified with free elections on the condition that it would not then join a hostile military alliance.
Indeed, the so-called 'Stalin note' (please Google, I wont waste any time with extraneous detail), Chomsky summarizes:
Stalin’s proposal was taken seriously by the respected political commentator James Warburg, but otherwise mostly ignored or ridiculed at the time. Recent scholarship has begun to take a different view. The bitterly anti-Communist Soviet scholar Adam Ulam has taken the status of Stalin’s proposal to be an “unresolved mystery.” Washington “wasted little effort in flatly rejecting Moscow’s initiative,” he has written, on grounds that “were embarrassingly unconvincing.” The political, scholarly and general intellectual failure left open “the basic question,” Ulam added: “Was Stalin genuinely ready to sacrifice the newly created German Democratic Republic (GDR) on the altar of real democracy,” with consequences for world peace and for American security that could have been enormous?
On the face of it, this is not a very convincing start to his argument - "a historian shrugged", but when one inserts the hidden premise, the service of this passage toward Chomsky's argument is reasonably clear: remember when he introduced this particularly unhelpful source as "The bitterly anti-Communist Soviet scholar"? Here we are meant to assume, "well, if bitterly anti-Soviet scholar Adam Ulam can't find any evidence of Stalinist perfidy or insincerity, that evidence probably doesn't exist", then a seed of doubt is planted: "if the west still doesn't know the truth of Stalin's intentions, then how could they have known back then, when they rejected the proposal" and suddenly: "if it's possible (not inconceivable, and thus Chomsky's argument almost magically becomes logically 'valid') that Stalin was sincere in his proposal to unite Germany, then it is possible that the cold war stand-off could have been avoided".
Of course, it is difficult to analyze a source when the author fails to cite it adequately - Adam Ulam has a publishing history over half a century long! Am I just gonna sift through them all in the library for the next few weeks just to bum-out Chomsky? Fuck no! I'm going to point out that Adam Ulam retired 20 over years ago and last published in '94 - a year, incidentally, that research into newly accessible Soviet archives was published in English by Gerhard Wettig which dispelled any of the 'mystery' surrounding 'the Stalin note' (Gerhard Wettig, "Stalin and German Reunification: Archival Evidence on Soviet Foreign Policy in Spring 1952", The Historical Journal, 37, 2). Wettig concludes a very robust argument:
The Soviet documents make abundantly clear that the three Western governments to which the note was sent were not the real addressees. The initiative was meant to mobilize the German 'masses', particularly in the Federal Republic, behind communist cadres under Soviet control in an intense effort to oust Adenauer's government and to force the Western powers out of Germany. Thus the basic premise of Western judgement - that Stalin was confronted with the choice of having either to seek agreement with Western governments or to accept his action's irrelevance was absent from the Soviet foreign policy-makers' minds. The initiators of the March 1952 note rather felt that they could effect political change in Germany by instrumentalizing the note for the purpose of mobilizing the German population against the Western powers and the West German government.
Wettig comprehensively deploys internal memos (between Gormykov and Stalin) and early drafts of the note to demonstrate that at no point did those who framed it ever intended the West Germans or capitalist powers to accept it, and it was formulated as a tool of Soviet polemic on the eve of West German integration into European security arrangements:
If the contingency of Western willingness to accept negotiations was taken into account at all, it was never seen to be likely. What is more, the Soviet foreign policy-makers at all levels never felt that such acceptance was desirable. A positive response by Western governments was never discussed as an objective to the attainment of which efforts had to be made. It was the general public, particularly in Germany, to whom the message was directed.
I'm sure Noam will be very pleased to hear this 'mystery' has been solved, twenty fucken years ago! (I'm going to give him a freebie, and let slide the fact he has tenure at one the world's most prestigious academic institutions, and presumably therefore access to JSTOR, and Wikipedia, and professional historians to clear up all this confusion... we all make mistakes?) Yes, Stalin was the cynical cunt everybody assumed he was. Let's move on. Chomsky doesn't even pause to catch his breath before the next shocking expose:
Reviewing recent research in Soviet archives, one of the most respected Cold War scholars, Melvyn Leffler, has observed that many scholars were surprised to discover “[Lavrenti] Beria—the sinister, brutal head of the [Russian] secret police—propos[ed] that the Kremlin offer the West a deal on the unification and neutralization of Germany,” agreeing “to sacrifice the East German communist regime to reduce East-West tensions” and improve internal political and economic conditions in Russia—opportunities that were squandered in favor of securing German participation in NATO.
Leffler is indeed a highly respected historian of the cold war (note again Chomsky seems very concerned we are aware of his source's pedigree, moreso than putting their words in proper context), but note the operative term: "has observed" - it effectively means nothing. He doesn't care to explain why scholars were surprised, once again the reader is left to insert the hidden premises and draw his own conclusions - remember in just the last paragraph Chomsky left an open question for the reader: "Was Stalin genuinely ready to sacrifice the newly created German Democratic Republic (GDR) on the altar of real democracy?", a query by Ulam in relation to the 'Stalin note' of March 1952 - I propose that Chomsky, while not explicitly drawing a connection between his two premises, deliberately arranged them so that the reader would conclude that evidence of Beria's apparently sincere attempts at liberal reform relate directly to the question of whether the unification proposal of the previous year was indeed sincerely felt by the USSR's leadership.
Did I say 'previous' year? Why, yes I did, and now I get to the point: the remarkable political turnaround by Beria of which Leffler speaks didn't take place until after Stalin had died (hidden premise: Stalin did not manage to initiate the 'Stalin note' from beyond the grave), and furthermore, when we include just a teency-weency little bit more of Leffler's statement like so:
To the surprise of many scholars, the documents show Beria -- the sinister, brutal head of the secret police -- proposing that the Kremlin offer the West a deal on the unification and neutralization of Germany. Beria was willing to sacrifice the East German communist regime to reduce East-West tensions, help ensure an orderly transition in the Kremlin, and allow for some reallocation of resources to improve the Soviet economy. But the other three contenders, fearing the secret police chief and a reunited Germany seeking to recover territory and influence lost in World War II, arranged for Beria’s arrest and execution.
http://www.foreignaffairs.com/articles/52247/melvyn-p-leffleinside-enemy-archives-the-cold-war-reopened
The brazen mendacity of Chomsky is revealed. How the fuck did you manage to omit that little snippet of info where the guy (as malignant and vicious a human being as he was) who spearheaded liberal reforms after Stalin's death was denounced and put to death by his comrades because of it? And this is what you call "opportunities that were squandered in favor of securing German participation in NATO"?
There are little differences between the quoted passage and the original, which are totally unnecessary - Beria is no longer 'proposing' but has 'proposed', from "Beria was willing to sacrifice" to "agreeing to sacrifice" - they subtly change the assembled meaning of Leffler's carefully chosen words. The insertion of "agreeing" is particularly undue, as it conveys an impression that he was not just "willing" to concede to the demands of the west, but had already "agreed" to them, maybe I'm alone in thinking the distinction is important? Make up your own minds at home.
(edit) I really am tired, I only just noticed that Chomsky had completely erased Leffler's reference to "orderly transition in the Kremlin" - more fuel to the fire!
I'm a cynic I admit, but I don't expect Chomsky to explain that sleight-of-hand, I do genuinely wonder what he would say to the elegant conclusion to Leffler's essay:
Turning the Cold War into a morality play encourages the ducking of moral dilemmas present and future. What happens when virtue and self-interest do not go hand in hand?
Hmm, well I can guess - if you're an enemy of the US: "forgive and forget"; if you're the US or an ally of the US: "you have wrought upon us an Armageddon". There were a number of other serious issues in Chomsky's article I wanted to address, but following this debacle I'm really tired, and after uncovering the intellectual dishonesty I was looking for (and not looking at all very hard, literally within the first few paragraphs I read), it seems redundant.
submitted by HHuston to badhistory [link] [comments]

Motie van de leden Van Rooijen en Ronnes

De Kamer,   gehoord de beraadslaging,   Constaterende dat er in 2016 21 gemeenten waren, waar gemeentelijke diensten niet meer met contant geld kunnen worden afgerekend en dat dit aantal sindsdien mogelijk is toegenomen;   -----Overwegende dat contant geld een wettig betaalmiddel is en dat het door   grote groepen in onze samenleving wordt gezien als het voorkeursbetaalmiddel, bijvoorbeeld ouderen of mensen die 'op budget' leven;   Overwegende dat overheden een voorbeeldfunctie hebben, wat ook in het toestaan van betalingsopties tot uiting zou moeten komen;   Verzoekt de regering in overleg te treden met de VNG met als inzet dat in elk gemeentehuis in Nederland met contant geld afgerekend kan worden;   En gaat over tot de orde van de dag
  Datum: 15 januari 2019    Nr: 27863-76    Indiener: Martin van Rooijen, Kamerlid 50PLUS
Voor:    VVD 33,   PVV 20,   CDA 19,   D66 19,   GL 14,   SP 14,   PvdA 9,   CU 5,   PvdD 5,   50+ 4,   DENK 3,   SGP 3,   FvD 2
Tegen:  ...
Besluit:  Aangenomen met handopsteken
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]

Rick Broers Fanficitie (Deel 8/8) FINALE!

Twee maanden later
'Amber? Wordt wakker', is het eerste dat ik hoor deze ochtend. Ik lig in Rick's bed en Rick staat ernaast. 'Wat is er? Ik ben moe', zeg ik terwijl ik me omdraai en verder probeer te slapen. Op dat moment hoor ik een geluid. Het klinkt alsof er een baby huilt. 'Wat is dat geluid?' vraag ik. 'Dat wil ik je juist laten zien', zegt Rick, dus besluit ik maar om uit bed te komen. Ik kleed me snel aan en loop met Rick mee naar buiten. 'Wat wil je me laten zien? Het is hartstikke koud met die sneeuw!' Dan zie ik waar het geluid vandaan komt. Er liggen een stuk of 30 baby's in de sneeuw. 'Rick wat heeft dit te betekenen?' vraag ik, 'Wat doen die baby's hier?' Ik wil er net een oppakken als Rick roept: 'Nee wacht! Dit is nog niet alles, kom eens mee. Rick klimt een ladder die tegen het huis staat op en ik volg hem. Als ik boven ben ga ik naast Rick op het dak zitten. 'Kijk nu maar naar beneden', zegt Rick, en dus kijk ik voorzichtig naar beneden. Nu zie ik waar de baby's voor diende. De baby's vormen samen de woorden: 'Amber trouw met mij!' Ik kijk Rick aan. 'Dus, wat is je antwoord?' vraag hij. 'JA IK WIL!' roep ik blij en ik duik op Rick. 'Pas op het is glad!' roept Rick, maar het is te laat. We glijden weg en rollen het dak af. Na een val die eeuwig lijkt te duren vallen we samen op de grond. 'Ik hoorde wat kraken', kreunt Rick. 'Dat was mijn grote teen!' roep ik.
Zes maanden later
Daar sta ik dan, in mijn trouwjurk. Straks is eindelijk mijn bruiloft met Rick. Ik denk even terug aan wat er gebeurd was na zijn aanzoek. Rick en ik vielen van het dak en moesten naar het ziekenhuis. Rick had een gebroken vinger en zijn enkel was gekneusd, ik had een gebroken rib en een gescheurde nagel. We waren er slecht aan toe maar het had erger gekunt. Rick en ik waren namelijk op twee baby's gevallen. De ene was direct dood, en de ander zal moeten leren leven met één oog...
'Ben je er klaar voor?' Ik kijk om en zie mijn getuigen staan. 'Ja hoor! Bedankt dat je gekomen bent.' Gordon komt naar me toe gelopen. 'Bedankt dat je mijn getuige wilde zijn', zeg ik. 'Geen probleem', antwoord Gordon.
Een uur later loop ik op de rode loper door de zon naar Rick toe. Hij ziet er goed uit in dat pak. Ik kijk in het publiek en zie een paar bekenden zitten. Daar zitten PyramidPepe en sjakanovic, en aan de andere kant zitten Sverre068 en Dylveeden. Ik ben bij Rick aangekomen en we staan tegenover elkaar. Achter hem staat zijn getuige, Jur, en Gordon staat achter mij. Naast Rick en mij staat Gerard Joling. 'Rick, zeg mij na', begint hij, 'Ik, Rick Broers' 'Ik, Rick Broers' 'Zweer plechtig dat ik snode plannen heb' 'Zweer plechtig dat ik snode plannen heb' 'En Amber Broers' 'En Amber Broers' 'Voor eeuwig zal liefhebben' 'Voor eeuwig zal liefhebben'
Dan richt Gerard zich op mij. 'Amber, zeg mij na. Ik, Amber Broers' 'Ik Amber Broers' 'Zweer plechtig dat ik snode plannen heb' 'Zweer plechtig dat ik snode plannen heb' 'En Rick Broers' 'En Rick broers' 'Voor eeuwig zal liefhebben' 'Voor eeuwig zal liefhebben'
'Rick Broers, neemt u Amber Broers tot uw wettige echtgenote, en belooft u van haar te houden tot jullie dood?' 'Ja ik wil.' 'Amber Broers, neemt u Rick Broers tot uw wettige echtgenoot, en belooft u van hem te houden tot jullie dood?' 'Ja ik wil.' 'Dan verklaar ik jullie nu, tot man en vrouw. U mag de bruid kussen.'
Rick buigt zich naar me toe en kust me. Dit is waar ik mijn hele leven op heb gewacht...
Vijf jaar later
Ik zit vermoeid met Rick op de bank terwijl onze vierling van 3 jaar oud, Mick, Dick, Pick en Bick rond rennen (allemaal naar Rick en zijn clones vernoemd). Ondertussen zitten onze vier meiden aan de tafel te tekenen. Sabine van 4 jaar oud (naar mijn zus vernoemd), Katinka van 2 jaar oud (vernoemd naar Katinka Blokker), Kim van 1,5 jaar oud (vernoemd naar Kim Holland) en onze geadopteerde dochter met maar 1 oog, Piet van 5,5 jaar oud (nergens naar vernoemd, gewoon een mooie naam). Na iedereen naar bed gegooit te hebben, gaan Rick en ik ook naar bed, en droom ik over de geboorte van ons volgende kindje, die de komende 7 maanden nog veilig in mijn buik zit...
EINDE!
Dit is het einde van deze fanfictie. Ik wil iedereen bedanken voor het lezen ervan. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben! Ik ga een nieuwe fanfictie schrijven, maar ik weet nog niet waarover, dus ideetjes zijn welkom! Rick, als je mijn fanfictie gelezen hebt, wil je dan een reactie achter laten? Ik ben benieuwd wat je er van vond❤
Xoxo Amber❤❤❤
submitted by Die_ene_amber to SerpentGameplay [link] [comments]

Blitziischlag z Wettige Woman shows her panties by accident in public and it was ... WETTIGE ISCH ZRUG 2. Liga / 2. Liga inter Wet Wet Wet - Love Is All Around (Official Video) - YouTube Von Wettingen nach Baden / Aargau / Schweiz - YouTube

Auf dieser Seite finden Sie alles Wissenswerte zu unserer Gemeinde Wettingen. Ausserdem können Sie am Online Schalter Dienstleistungen in Anspruch nehmen. AKTUELLES Das Büro der Immo Wettige AG bleibt zu folgenden Zeiten geschlossen: 18.12.2020 - 04.01.2021 / Betriebsferien Auf dieser Seite finden Sie alles Wissenswerte zu unserer Gemeinde Wettingen. Ausserdem können Sie am Online Schalter Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Die Gemeinde Wettringen, mit ca. 8.000 Einwohnern im nordwestlichen Münsterland gelegen, ist durch… 44 Treffer für Restaurant in Wettingen mit Restaurant, Pizzeria, Schweizerische Küche, Italienische Küche, Café, Bankett, Wein Weinhandel, Weinbau

[index] [5716] [1454] [694] [3476] [6833] [4654] [2495] [6648] [2158] [6437]

Blitziischlag z Wettige

Drop an email to us at [email protected] for more information on the latest release. You can also browse our galleries at https://realdroplet.blogspot.co... Her parents must be proud. She was caught in the act and doesn't even seem that bothered by it. Am 1. August 2017 het kurz nach de Sächsi z Wettige en Blitz iigschlage und zu eme kurze Stromusfall gführt. De Andreas Wahrstätter het en zufällig gfilmed u... This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queue I cant beleive this happened on my birthday. Auckland traffice is getting so bad these days that may as well live in LA or something. It was great eating out wi...

#